Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Het laatste nieuws leest u hier. Check bij elk bezoek de nieuwspagina en blijf op de hoogte van de actualiteiten.

 
Energietransitie versnellen met ‘smart energy citizens’

Energietransitie versnellen met ‘smart energy citizens’

Eind 2013 ontstond de Green Deal Smart Energy Cities. Nu breekt de uitvoeringsfase van 12 projecten aan. Centraal staan oplossingen die passen bij het gebied, de gebouwen en vooral de mensen die er wonen en werken.

Green Deal Smart Energy Cities

Topsector Energie, Topsector Creatieve Industrie, Netbeheer Nederland, ministerie van Economische Zaken en vijf vooruitstrevende gemeenten (Amsterdam, Arnhem, Enschede, Eindhoven en Groningen) werken binnen de Green Deal Smart Energy Cities samen om de energietransitie in Nederland te versnellen en innovatie meer ruimte te bieden. Met name voor de bestaande gebouwde omgeving ligt er een behoorlijke opgave. Het gaat de komende jaren om de implementatie en toepassing van moderne technieken. In de voorbereidende fase van de Green Deal zijn meer dan 50 potentiële locaties en 200 innovaties geïnventariseerd. Nu is het tijd om de innovaties en locaties met elkaar te verbinden en voor een projectaanpak waarin mensen centraal staan. Freek van ’t Ooster van TKI CLICKNL (Topsector Creatieve Industrie): “We willen dat innovaties eind 2016 hun weg hebben gevonden bij ieder van de 12 projecten. Dat kan gaan van een app tot een smart grid. De energiesector is gewend vanuit de aanbodkant alles op te lossen, maar voor een duurzame energieoplossing heb je ook de vraagzijde nodig. Vanuit die benadering kijken we naar wat gebruikers willen en hoe je bewoners in beweging krijgt. Het is de uitdaging om te laten zien dat het werkt.”

Energievoorzieningen op wijkniveau

De Green Deal loopt tot eind 2019, met als doel gebruikers en eigenaren van 100.000 gebouwen en (delen van) stadswijken te voorzien van state-of-the-art oplossingen voor slimme, decentraal georiënteerde energievoorzieningen. “We kijken op wijkniveau in plaats van naar individuele gebouwen”, vervolgt Van ’t Ooster. “Slim kijken naar een gebied, een wijk, naar de samenhang van gebouwen, de infrastructuur én naar de bewoners levert een betere oplossing dan alleen maar ‘panelen op het dak’. De projecten leren van elkaar door onderling ervaringen uit te wisselen. Binnen de Green Deal ondersteunen we ze met kennis over innovaties en aanpak. Daarom is de samenwerking met netbeheerders en de TKI’s – waaronder TKI Urban Energy – erg belangrijk. De 12 projecten zijn een opmaat naar veel meer praktijkcases waarin de gebruiker centraal staat om als ‘smart energy citizen’ in de eigen woon- en leefomgeving werk te maken van de energietransitie.”

Obstakels

Aan de start van de uitvoeringsfase lopen de projecten nog tegen een aantal obstakels aan. In Eindhoven, waar naast woningen ook bedrijven betrokken zijn, is industrieterrein Strijp dé plek voor systeemintegratie. Er is echter nog te weinig gedaan aan de verbinding met gebruikers. In Groningen nemen wijkbewoners zelf het heft in handen op weg naar energieneutraliteit. Zij ondervinden problemen als: welke oplossingen, welke innovaties? Maar ook hoe je betrokkenheid creëert bij studenten. Arnhem worstelt met de vraag hoe je particuliere woningeigenaren in appartementencomplexen overtuigt tot nul-op-de-meter-woningen. “Er is nog genoeg werk aan de winkel”, concludeert Manon Janssen (boegbeeld van de Topsector Energie) op de Werkconferentie Topsector Energie. “Maar deze Green Deal is nu echt aan de slag en enorm opgeschoten in één jaar.”

Een overzicht van de projecten staat hier.