TKI Urban Energy

De TKI Urban Energy versnelt de energietransitie in de gebouwde omgeving door innovaties met kennisinstellingen en bedrijven te organiseren, te implementeren en toe te passen. Innovaties die bijdragen aan de ontwikkeling van producten en diensten die nodig zijn voor de transitie naar een duurzaam en betrouwbaar energiesysteem.

TKI Urban Energy versterkt de internationale concurrentiekracht van deze bedrijven en de kennispositie van onderzoeksorganisaties en vergroot zo de opbrengsten voor de Nederlandse economie.

De TKI Urban Energy stelt samen met gerenommeerde bedrijven en kennisinstellingen een innovatieprogramma op, richt zich op het beschikbaar maken van innovatiesubsidies voor publiek privaat onderzoek en begeleidt consortia bij het opzetten en uitvoeren van relevante innovatieprojecten.

Wilt u een innovatief project initiëren, neem dan contact met ons op via het linkermenu. Wij adviseren en begeleiden u graag bij de opzet van uw project.