TKI Urban Energy

De TKI Urban Energy richt zich op de ontwikkeling en demonstratie van producten en diensten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur in de gebouwde omgeving.

De TKI Urban Energy coördineert de programmavorming, richt zich op het beschikbaar maken van innovatiesubsidies voor publiek privaat onderzoek en begeleidt consortia bij het opzetten en uitvoeren van relevante innovatieprojecten. Tenslotte adviseert de TKI Urban Energy ondernemers en kennisinstellingen over open innovatie in het algemeen. Het gaat dan niet alleen om het financieren van innovatieprojecten, maar ook om het bevorderen en faciliteren van samenwerking op gebieden als kennisdeling, marktontwikkeling, en maatschappelijk draagvlak voor de innovaties.

Wilt u een innovatief project initiëren, neem dan contact met ons op via het linkermenu.