De Topsector Energie zet in op de onderstaande thema’s

Wind op zee is als grootschalige energiebron onontbeerlijk voor een duurzame toekomst.

Duurzame gassen spelen een sleutelrol in de overgang naar een duurzame energiehuishouding.

Urban Energy, energie-innovaties voor de gebouwde omgeving.

Naar een duurzame en inclusieve industrie

De overgang van fossiele grondstoffen naar biomassa als grondstof.

Integratie van partijen en processen biedt kansen en oplossingen op systeemniveau.

Energietransitie vraagt om innovatie en ontwikkeling van nieuwe vaardigheden.

Internationalisering: samenwerken en internationaal delen van kennis.

De energietransitie biedt mbo-, hbo- én wo-professionals volop kansen op een baan.

Digitalisering speelt een belangrijke rol in de energietransitie.

Advies voor mkb-ondernemers over financiering van innovaties.

Nieuws