2e Jaarlijkse Floating Wind Europe

-

Drijvende offshore windtechnologie is een opkomende optie voor het opwekken van stroom in dieper water verder uit de kust dan windturbines die op de zeebodem zijn bevestigd. Hoewel er relatief weinig grootschalige drijvende windparken in bedrijf zijn, hopen experts dat drijvende turbines de reikwijdte van offshore wind aanzienlijk kunnen vergroten, waardoor energie efficiënter wordt opgewekt waar de wind sterker is en waar turbines minder zichtbaar zijn vanaf het land.

De 2e jaarlijkse Floating Wind Europe maakt zich op om aanwezigen baanbrekende inzichten te bieden voor succesvolle operaties in een digitaal verschoven groene energielandschap. Het forum zal leiders binnen de wind- en offshore-industrie samenbrengen, waardoor een versnelde adoptie van drijvende windtechnologie wereldwijd mogelijk wordt en zal de ideale ruimte bieden om te netwerken met spelers uit de industrie; senior managers, besluitvormers en praktijkmensen die in de industrie actief zijn en optimaal gebruikmaken van drijvende windtechnologieën.

Doe met ons mee terwijl we deze experts, praktijkmensen, belanghebbenden en leiders uit Europa en de rest van de wereld verzamelen om te bespreken hoe kostenreductie kan worden bereikt, mogelijkheden voor de toeleveringsketen te verkennen en de rol van innovaties en vooruitgang in infrastructuur te onderzoeken. Daarnaast zullen verschillende aspecten van drijvende wind worden gepresenteerd en besproken in verschillende sessies: van marktontwikkelingen tot financieringsmogelijkheden, technische uitdagingen en beleids- en wetgevende acties en best practices.

Find out more