Congres Klaar voor Lager

banner Klaar voor Lager

Een conferentie over het optimaal verwarmen met lage temperatuur, ventilatie en isolatie

Op 4 oktober 2022 organiseert TKI Urban Energy samen met partners een conferentie over het belang van lagetemperatuurverwarming. Op verschillende plaatsen in de bouw/installatiesector lopen onderzoeken om te komen tot ‘no-regret’ adviezen aan woning- en gebouweigenaren om te verduurzamen. Het is zoeken naar een optimum tussen bouwkundige en installatietechnische oplossingen. Tijdens deze conferentie nemen we u mee langs de meest recente inzichten en bediscussiëren we welke rol LT-ready kan of moet spelen in de verduurzamingsaanpak van de gebouwde omgeving.

Reserveer deze datum alvast in de agenda!

Onderwerpen die bijvoorbeeld aan bod komen:

  • Het voordeel van LT-verwarming via een (hybride) warmtepomp, warmtenet en andere innovatieve afgiftesystemen;
  • Het belang van LT-ready als no-regret renovatiestandaard en hoe dat zich verhoudt tot andere standaarden en streefwaarden;
  • Het benodigde isolatieniveau om LT-warmte te leveren;
  • Plug-n-play installatieconcepten;
  • Het aansluiten van LT-warmtenetten aan de bestaande bouw;
  • Presentatie van de resultaten van diverse meet-, monitoring- en onderzoeksprojecten;
  • Hoe te komen tot het (economisch/energetisch) optimum tussen het benodigde isolatieniveau en het aanpassingen aan het afgiftesysteem om LT-ready te worden.

Meer informatie over dit event verschijnt de komende weken op deze webpagina. Alvast aanmelden om op de mailinglist te komen kan ook:
 

Aanmelden