Crack the process: in één jaar een warmtenet

Warmtenet koudenet - Nijkamp Aanneming - StichtingWarmtenetwerk

Werk jij aan de ontwikkeling van warmtenetten? En vind jij het ook te lang duren? Dan nodigen we jou bij deze uit voor ‘crack the process’; een ontwerpdag waarin jij en je eigen partners zich buigen over besluitvorming bij jullie lokale warmtenet casus. Het doel is om een proces uit te tekenen waarmee in één jaar, vanaf de serieuze start van de verkenning, een aanbod aan bewoners gedaan kan worden.

Doel

Wat levert de dag voor jou, jouw team en de organiserende partners op?

 • Met een frisse blik naar je eigen besluitvormingstraject terug- en vooruitkijken.
 • Handvaten voor procesinrichting van toekomstige besluitvormingstrajecten.
 • Mogelijkheid om jouw geleerde lessen en knelpunten te delen zodat ze landelijk opgepakt en verspreid kunnen worden.
 • Inzicht in de grootste vertragende factoren in het ontwikkelproces op basis van de meerdere deelnemende casussen.
 • Inspiratie voor procesversnellers om van 5-7 jaar gemiddelde ontwikkelingstijd naar 1 jaar te komen.

De uitdaging!

De uitdaging van de dag is om tot een procesontwerp te komen dat in één jaar doorlopen kan worden.

 • Het startpunt: het moment dat de gemeente identificeert (of erkent als een andere partij het initiatief heeft genomen) dat voor een buurt een warmtenet kansrijk lijkt en voorneemt om die kans serieus verder te verkennen.
 • Het eindpunt: het moment dat aan bewoners een bindend aanbod gedaan kan worden waarop duidelijk is wat ze gaan betalen voor de aansluiting en wat hun energietarieven en vastrecht gaan worden.

Om dit alles echt in één jaar af te ronden lijkt misschien niet haalbaar, maar door dat doel centraal te stellen wordt het denken vloeibaar gemaakt en komen we, denken we, verder dan als we een bescheidener doelstelling zouden hebben. Meer informatie over de werkwijze op de dag vind je in het kader rechts.

Aanmelden

Om je te kunnen aanmelden moet je het volgende hebben:

 1. Team, waarin tenminste: de gemeente en één of meerdere vastgoedeigenaren. Aanvullend zit optioneel ook in dat team: een adviseur, een vertegenwoordiger van een bewonersinitiatief, een warmteleverancier, een kennisinstelling.
 2. Casus, van een warmtenet waar dit team ook daadwerkelijk aan werkt of heeft gewerkt. De casus is liefst in vergevorderde staat.

Als je deel wilt nemen en team en casus georganiseerd hebt, kun je je aanmelden door vóór 17 oktober een email te sturen naar @email. Zet in die email:

 • de namen en organisaties van de teamleden
 • een korte samenvatting (50-100 woorden) van de casus. Daarin horen we graag iets over de fase waarin de casus verkeert, het aantal beoogde woningequivalenten en het beoogde temperatuurregime. Stel hierin ook jullie belangrijkste leervragen.

Deelname is gratis. Er is plek voor maximaal 10 teams.