Een toekomstbestendig elektriciteitssysteem voor woonwijken en bedrijventerreinen

dutchpower

Vanwege de coronamaatregelen is besloten om het Dutch Power Event van 25 november te verplaatsen naar 18 januari 2022.

Ons energiesysteem wordt meer en meer elektrisch. Warmtepompen en elektrische auto’s gaan de gasketel en de benzine- en dieselauto vervangen. En we hebben door het hele land steeds meer windmolens en zonneparken. Daardoor komt de elektriciteitsvoorziening langzaam maar zeker onder druk te staan. Er ontstaat krapte op de stroomnetten. Hoe voorkomen we dat de stroomnetten de rem zetten op de energietransitie?

Er zijn innovatieve en schaalbare oplossingen nodig om ervoor te zorgen dat het elektriciteitssysteem duurzaam wordt, en betaalbaar en betrouwbaar blijft. Daarvoor is kennisdeling en co-creatie tussen bedrijven, netbeheerders, kennisinstellingen en ander organisaties essentieel om de benodigde schaalsprong te maken.

Tijdens dit event staan drie thema’s centraal:

 1. Energieopslag & -conversie als flexibele buffer
 2. Het (slim) laden van elektrische voertuigen
 3. Het elektriciteitsnet als verbinder

Deze matchmakingbijeenkomst – georganiseerd door Dutch Power, TKI Urban Energy en Stichting Gelijkspanning – is bedoeld om gezamenlijk aan de slag te gaan met deze co-creatie en opschaling in woonwijken en op bedrijventerreinen. 

We zijn te gast bij Connectr, het nieuwe innovatielab in Arnhem en nemen daar een kijkje achter de schermen. Binnen Connectr bundelen diverse partijen hun krachten door kennis en kunde te delen, nieuwe ideeën te testen en deze in de praktijk te brengen.

Programma

13:00 - 13:30: Inloop, koffie & thee

13:30 - 13:35: Opening
Dagvoorzitter Maarten de Vries | TKI Urban Energy geeft een toelichting op het belang van co-creatie en het verbinden van netwerken.

13:35 - 13:50: Welkom door gastheer

Jeroen Herremans | Connectr
Het is in no time 2030. De energie transitie heeft een schaalsprong nodig: dat vraagt om versneld toepassen. Connectr draagt daaraan bij door ondernemers, onderwijs en overheid te activeren op impact: tussen projecten, faciliteiten en financiering; tussen techniek en human capital.

Lennard Nellestein | Connectr vertelt over de plannen en ambities van Connectr en wat al gerealiseerd is.

13:50 - 14:30: Inspiratie.

Drie interessante voorbeelden van co-creatie

 1. Hoe kunnen we de DC-netten van tram en metro inzetten voor de energietransitie.
  Pepijn van Willigenburg | Stichting Gelijkspanning Nederland vertelt over het project ‘TSDCE’, waarin men onderzoekt hoe tractienetten ingezet kunnen worden voor de distributie van elektriciteit in de gebouwde omgeving.

 2. Vormen slimme flexibiliteitsdiensten een alternatief voor verzwaring?
  Netbeheerders gaan in op het project ‘GO-e’ waarbinnen rekentools en methodieken worden ontwikkeld waarmee regionale netbeheerders onderbouwd kunnen beslissen of, wanneer, waar en hoe flexibiliteit ingezet kan worden om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen.

 3. Energy hubs: oplossing voor het behoud van een betrouwbaar energiesysteem – van idee tot realisatie.
  Haike van de Vegte | Firan vertelt hoe we met de ontwikkeling van energy hubs optimaal gebruik maken van lokale duurzame energie en zorgen voor regie over de opwek, de opslag en het verbruik. Goed georganiseerde energy hubs kunnen daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de netcongestie problematiek. Zo geven energy hubs een impuls aan duurzame, betrouwbare en betaalbare oplossingen voor de energietransitie.

14:30 - 14:40: Subsidies voor onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van innovaties. Een korte toelichting op verschillende subsidiemogelijkheden door Maarten de Vries | TKI Urban Energy.

14:40 - 15:10: Netwerkpauze 

15:10 - 15:50: Speeddates. Via korte gesprekken gaan we elkaar leren kennen.  

15:50 - 17:15: Rondleiding en workshops.
We krijgen een rondleiding op Industriepark Kleefse Waard (innovatielab en shared office) en gaan op bezoek bij de innovatoren: Zenon, Veolia, Venematech, Elaad en Elestor. Vervolgens gaan we in groepen uiteen en bespreken we de nieuwe kansen voor samenwerking. 

17:15 - 19:00: Netwerken met 'borrel & energieke bites'.

Het wordt een middag vol inspiratie, kennismakingen en co-creatie. Leuk als jij er ook bij bent. Kortom meld je aan. 

Aanmelden