Lab Conferentie - naar een dynamischer spel op de Noordzee

Bent u direct betrokken bij de ontwikkelingen van de Noordzee als Ecosysteem, bron van eiwitten en van (wind)energie? Kom dan naar de Lab conferentie van het North Sea Energy Lab op 20 september.

Voor wie?

  • beleidsmakers bij kustgemeente, provincie en Rijksoverheid
  • energieleverancier, energiebedrijf, netbeheerder en energiecoöperatie
  • offshore engineering, -bouwer & -aannemer
  • havenbedrijf, scheepvaart, visserij
  • defensie
  • bank/financier

Programma en aanmelden

Meer informatie over het programma en aanmelden vindt u bij RVO.nl.