Matchmaking Open Call NWO perspectief voor de energie transitie en ecologie op de Noordzee

Deze open call voor aanvragen nodigt kennisinstituten en sociale partijen uit om samen te werken aan wetenschappelijke en praktisch-georiënteerde onderzoeksaanvragen in het thema van offshore wind energie.

Het doel van de open call is om kennis over het opschalen van offshore wind energie te ontwikkelen om zo een basis te creëren voor het maken van beslissingen over de toekomst van ontwikkelgebieden in de Noordzee.  

Op 8 november 2022 zal NWO een matchmaking evenement organiseren in het Muntgebouw Utrecht. Hier is het mogelijk om potentiële onderzoek partners te ontmoeten voor het open call project. Geïnteresseerd? Volg de link voor meer informatie: https://www.nwo.nl/en/calls/nwa-offshore-wind-energy-perspectives-energy-transition-and-ecology-north-sea