Nationaal Waterstof Congres

Nationaal Waterstof Congres
-

Tijdens het Nationaal Waterstof Congres staat Verbinden, Versnellen en Faciliteren centraal.

Er is uitgebreid ruimte om met elkaar het gesprek aan te gaan over de uitdagingen en kansen binnen de waterstoftransitie. Er wordt ingezoomd op bestaande voorbeeldprojecten en gebrainstormd over effectieve vervolgstappen.
Met het doel: Samen in de hoogste versnelling naar een duurzame energievoorziening!

De belangrijkste thema’s die aan bod komen:

 • Welke mogelijkheden biedt waterstof voor verschillende sectoren?
 • Hoe wordt het opwekken en inzetten van waterstof haalbaar en betaalbaar?
 • Hoe kunnen de publieke en private sector optimaal samenwerken?
 • Welke schaalvergrotingsmogelijkheden zijn er? En wie pakt hierin welke rol?
 • Waar zitten de risico’s?
 • De beschikbare tools voor versnelling van verduurzaming
 • Wat zijn de grootste technische uitdagingen?
 • Het produceren, transporteren en toepassen van waterstof in de toekomst
 • Hoe ziet de transitie naar groene waterstof eruit?
 • Wat zijn de gevolgen voor de burger?
 • Welke nieuwe vaardigheden zijn er nodig voor de waterstofhub van Europa?

Dit congres is speciaal ontwikkeld voor:

Rijk, provincies, gemeenten, energiebedrijven, netbeheerders, industrie, mkb, afvalverwerkers, transportbedrijven, natuur- en milieuorganisaties, waterschappen, omgevingsdiensten, tuinbouwbedrijven, installatiebedrijven, technologie bedrijven, IT bedrijven, woningcorporaties, financiële instellingen, bouwbedrijven, vastgoedbedrijven, havens, kennisinstellingen, werkgeversorganisaties, vakbonden, consumentenorganisaties, koepelorganisaties, projectontwikkelaars, advocatenkantoren, adviesbureaus en iedereen die actief is binnen de energietransitie en zich bezig houdt met waterstof.

Meer informatie en aanmelden