Pre-pps zonne-energie Golf regio

.

Komend jaar organiseren RVO en onze ambassades in de Golfregio een fact-finding missie voor zonne-energiebedrijven naar de Golf regio. De missie heeft tot doel om Nederlandse ondernemers actief in de zonne-energie sector de gelegenheid te geven om de lokale markt beter te leren kennen. Hiervoor zal in clusterverband de Nederlandse zonne-energie sector worden gepresenteerd op de doelmarkt. Een eerste presentatie daartoe werd op 7 januari online gegeven.

Op donderdag 3 februari 10:30-11:30 vindt er een virtuele vervolgmeeting plaats. Wij nodigen u hierbij graag uit om aan te sluiten bij deze virtuele interactieve sessie. Tijdens deze sessie informeren wij u kort over de vervolgstappen. Wij horen graag van u waar bij u de interesse ligt en hoe wij het programma daar het beste op aansluiten.

Het gehele programma wordt kosteloos aangeboden. Van de ondernemers wordt naast commitment in tijd alleen verwacht dat zij de reis- en verblijfskosten tijdens de missie betalen.

Vragen of aanmelden?

Neem dan contact op met Kenneth Colijn via kenneth.colijn@rvo.nl.