Smart Energy Solutions

Header Smart Energy Solutions

Op 11 oktober vind het event Smart Energy Solutions plaats op industriepark Kleefse Waard. We praten onder andere over de elektrificatie van ons energiesysteem, de krapte op de netten en innovatieve en schaalbare oplossingen.

Je komt er voor interessante sprekers, samenwerking, netwerken en voor de borrel achteraf. Het event wordt georganiseerd door TKI Urban Energy, Dutch Power, Stichting Gelijkspanning, Connectr en RVO. 

Planning 

12:00 - 12:30   
Inloop en registratie

12:30 - 14:10   
Welkom door dagvoorzitters Maarten de Vries | TKI Urban Energy  

Ontvangst door de hosts Connectr en ElaadNL. 

Het elektriciteitssysteem van de toekomst. Spreker volgt

Sneller het net op dankzij de nieuwe netcode. Ton van Cuijk | GOPACS.

Immense groei van de opslagsystemen. Michelle Lesh | CCO Alfen

Slimme flexibiliteitsdiensten een oplossing voor netverzwaring? Jop Spoelstra | Technolution

Pitches van innovatoren en oplossingszoekers.

14:10 - 14:50
Netwerk moment op het innovatieplein. Met innovaties, technologiën producten van starts-ups  & scale-ups uit het Connectr netwerk, bezichtigen 'Smart Energy Home' en lopende MOOI projecten. 

14:50 - 16:10 
Deelsessie 1
Verbeteren netinpassing zonne-energieprojecten. Bart Steman | Royal HaskoningDHV.

Combinatie van elektrische auto’s en zonnepanelen. Jos Ruijter | a.s.r.

Real-time interface maakt slimme aansturing mogelijk. Alain Stuivenvolt | Netbeheer Nederland. 

Deelsessie 2
Slim gebruik maken van flexibiliteit als bron van inkomsten. Robert Kleiburg | Recoy.

Lokale flexibiliteit maakt nieuwe netaansluitingen mogelijk. Warmold ten Zijthoff | Stedin.

Energyhubs voor bedrijventerreinen. Sander Drissen | Scholt Energy.

Deelsessie 3
Congestiemanagement via GOPACS als slimme oplossing voor transportschaarste. Leon Muilkens & Rimmer de Hoorn | Alliander.

Creatieve manieren om op het net aan te sluiten. Michiel Roelofs | Emmett Green.

Pilot: Toepassing van gelijkspanning in openbare verlichting (OVL) waardoor meer vermogen binnen bestaande OVL-netten getransporteerd kan worden. Leendert Lam | EQUANS EVIS.

16:10 - 16:30
Plenaire afsluiting.

Pitches van innovatoren en oplossingszoekers. 

16:30 - 18:00
Afronding en netwerkborrel op het innovatieplein. Met innovaties, technologiën producten van starts-ups & scale-ups uit het Connectr netwerk, bezichtigen 'Smart Energy Home' en lopende MOOI projecten. 
 

Aanmelden

Ga voor meer informatie naar Smart Energy Solutions - Programma (aanmelder.nl)