Solarplaza Energy Storage

Solarplaza Energy Storage

Een event over het volledige potentieel van energieopslag voor grootschalige hernieuwbare energiebronnen en energiezekerheid

Doe mee met Solarplaza Summit Energieopslag Nederland op 16 februari in Amsterdam, hét opslagevenement van Nederland. Je komt in contact met lokale en Europese spelers uit zowel het energieopslagveld als de PV- en windindustrie.

In 2021 was 33% van de elektriciteitsproductie in Nederland afkomstig van hernieuwbare energiebronnen, een stijging van 22% sinds 2020. Deze instroom van hernieuwbare energiebronnen in het nationale elektriciteitsnet overtreft de snelheid waarmee het net deze groei kan volhouden. Stroomnetcongestie en energiebeperkingen zijn realiteiten van ons energiebeheer en opslag is de belangrijkste oplossing om deze uitdagingen te helpen verminderen.

Dit event over energieopslag zorgt voor een volledig beeld van de huidige markt, een update van de regelgeving in Nederland en nog veel meer.

Bekijk het programma en meld je aan!