Webinar omslagpunt grootschalige batterijopslag

Webinar omslagpunt grootschalige batterijopslag

Veel geplande grote zonne-installaties kunnen niet aangesloten worden omdat op sommige delen van het land er geen capaciteit op het energienet is. Op dit moment liggen er in Nederland op grote daken en op land samen circa 8 gigawatt aan zonnepanelen. Met batterijen kan op het bestaande energienet 7,5 gigawatt extra aan grote zonne-installaties worden aangesloten. Hiermee kan genoeg elektriciteit worden opgewekt voor circa 2 miljoen huishoudens. Dat blijkt uit onderzoek van CE Delft in opdracht van TKI Urban Energy en Enexis Groep. Dit laaghangende fruit zal pas geplukt worden als de overheid hier specifieke stimuleringsmaatregelen voor maakt. Op dit moment zijn deze batterijen bij zonneprojecten namelijk niet rendabel voor ontwikkelaars.

Wanneer worden grootschalige batterijen rendabel, hoe ziet het inkomstenmodel eruit en wat kunnen ze betekenen voor de inpassing van het hernieuwbare elektriciteit? En is het zinvol batterijen met beleid te stimuleren? In het webinar op 1 februari gingen we in op deze vragen. 

Programma

  1. Welkom door host Ümit Duman | TKI Urban Energy.
  2. Onderzoeksresultaten Chris Jongsma van CE Delft licht de resultaten van het onderzoek toe.
  3. Discussie en reflectie We gaan in op vragen vanuit de deelnemers en laten experts reflecteren op de betekenis van het onderzoek voor de energietransitie.

Terugblik