Workshop gebiedsgericht werken naar toekomstbestendige bedrijventerreinen

Workshop gebiedsgericht werken naar toekomstbestendige bedrijventerreinen

Als side-event voor de slotdag van het EZK-evenement ‘Partners in Energie-uitdagingen 2023’, organiseert PVB Nederland samen met Transitiemakers op donderdag 26 januari een workshop van 10.00 tot 11.45 uur in het Gooiland Events in Hilversum. 

Tijdens deze workshop spelen we de serious game ‘De Gebiedsgerichte Aanpak’, waarin we samen werken aan de transities op bedrijventerreinen. De game is in samenwerking met Saxion ontwikkeld. 

Aan de hand van een casus ga je samen met de andere stakeholders op een bedrijventerrein aan de slag om de energietransitie op het bedrijventerrein te doorlopen. Dit doe je onder begeleiding van een gebiedsregisseur.

Het leuke is dat je van tevoren niet weet welke rol je hebt op dit bedrijventerrein. Ben je een ondernemer die graag wil uitbreiden, maar dat niet kan vanwege tekort aan netcapaciteit? Werk je bij het Waterschap en wil je de warmte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie benutten op het bedrijventerrein? Of werk je bij de gemeente en heb je vanuit de Transitievisie Warmte de missie om het bedrijventerrein van het aardgas af te krijgen en op zoek te gaan naar een alternatieve warmtebron?

In het spel staan samenwerking, eigenaarschap en draagvlak centraal. Zo komen we samen tot een oplossing, gedragen door alle stakeholders.

Ben jij erbij?

Meld je aan