Evenementen

-
Zet jij je in voor de energietransitie? Dan zie je vast genoeg uitdagingen die vragen om samenwerking tussen veel verschillende partijen. Samenwerken is essentieel, maar blijkt vaak niet eenvoudig.
-
Op 3 april opent de tender Demonstratie energie-innovatie (DEI) voor de eerste ronde in 2018. Bent u bezig met een DEI-aanvraag die u voor de eerste tender wilt indienen? Heeft u nog bepaalde vragen over de inhoud en/of procedure?
"De energiesector is het populairste doelwit bij cyberaanvallen” zo berichtte het CBS afgelopen najaar. Cyberaanvallen zullen de komende jaren alleen maar in aantal en ernst toenemen.
-
In samenwerking met het Innovatie en Acceleratie Programma elektrische mobiliteit organiseert TKI Urban Energie een meetup. Doel van deze meetup is om huidige en toekomstige innovatie vraagstukken te bespreken en deze uit te wisselen en hieruit nieuwe kennisvragen en projectideeën te genereren.
-
Het rijden op energie die duurzaam wordt opgewekt met bijvoorbeeld wind of zonne-energie heeft niet alleen grote consequenties voor de auto, maar ook voor de manier waarop met het opladen of bijtanken wordt omgegaan. Vooral elektrisch rijden heeft wat dat betreft verregaande consequenties.
-
Onderzoekt of ontwikkelt u producten en diensten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en/ of een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur? En dat alles in de gebouwde omgeving? Dan is de subsidie Urban Energy mogelijk interessant voor u. 
-
Building Holland staat ook in 2018 in het teken van innovatie en vernieuwing.
-
Hoe ziet de toekomst eruit als we geen aardgas meer gebruiken? Dit mini-seminar wordt georganiseerd bij en in samenwerking met het Lectoraat Meet- en Regeltechniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.  Datum: woensdag 18 april 2018 Tijd: 16.30 - 21.30 uur
-
25 - 28 April 2018 wordt door de Cukurove Universiteit in Adana (Turkije) de 14e internationale conferentie over energie opslag georganiseerd. Het thema van deze conferentie is: The Earth Cannot Wait!
-
Zet jij je in voor de energietransitie? Heb je een focus op specifieke aspecten als techniek of beleid, maar besef je dat dit niet toereikend is? In projecten ondervind je wellicht dat jouw visie op een oplossing niet zomaar omarmd wordt en mensen weerstand of emotionele reacties tonen.