Contact

  • Voor algemene informatie over de Topsector Energie neemt u contact op met de ambtelijk secretaris van het Topteam.
  • Voor specifieke vragen over de Topconsortia voor Kennis en Innovatie, suggesties of deelname aan de projecten van de Topsector Energie benadert u de contactpersonen van de TKI’s.
  • Pers kan zich richten tot Eric Hadderingh, 06  38 60 00 25, pers@topsectorenergie.nl

Secretarissen Topteam

Ed Buddenbaum

Ambtelijk secretaris
e.r.buddenbaum@minez.nl
070  379 81 16

Sandra de Keijzer

Secretaris kennisinstellingen
sandra.de.keijzer@fom.nl
030  600 12 17

Marcel Werther

Secretaris bedrijfsleven
marcel.werther@topsectorenergie.nl
06 21263039

Corine Cornelissen

Secretariaat Topsector Energie
c.cornelissen@minez.nl
070 379 62 36

Thema’s

TKI Wind op Zee

Secretariaat Tki Wind op Zee
secretariaat@tki-windopzee.nl
030 737 05 41 (di-wo-do)
www.tki-windopzee.nl

TKI Urban Energy

030 747 00  27
info@tki-urbanenergy.nl
www.tki-urbanenergy.nl

TKI Biobased Economy

Kees de Gooijer
06 51 70 16 30
kees.degooijer@tki-agrifood.nl
info@tki-bbe.nl
www.tki-bbe.nl

TKI Energie en industrie

Peter Alderliesten
033 700 97 57
peter.alderliesten@tki-e-en-i.nl
www.topsectorenergie.nl/tki-energie-en-industrie

TKI Gas

Jörg Gigler
06 45 25 15 71
office@tki-gas.nl

Human Capital Agenda

Marsha Wagner
Programmamanager Human Capital Agenda
06 46 71 13 55
marsha.wagner@topsectorenergie.nl

Systeemintegratie

Joris Knigge
Programmamanager Systeemintegratie
06 15 51 05 90
joris.knigge@mentesadvisory.nl

Internationale export en kennisagenda

Internationale export: Marcel Werther
06 21263039
marcel.werther@topsectorenergie.nl

Kennisagenda: Sandra de Keijzer
030 600 12 17
sandra.de.keijzer@fom.nl

Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie

Martine Verweij
Programmamanager MVI Energie
06  30 73 68 51
verweij@greenbridges.nl

Overig