Inspiratiesessies

In de overgang naar een nieuw en duurzaam energiesysteem is de manier waarop we de digitale infrastructuur inrichten belangrijker dan ooit. Waar moet je allemaal rekening mee houden in het snel veranderende energielandschap? Welke mogelijkheden en uitdagingen zijn er voor de energievoorziening? Nemen nieuwe spelers in het energiedomein de rol van traditionele energiebedrijven over? En welke invloed hebben wij hier op?

Veel kennis is al beschikbaar. Nu is het tijd om deze kennis te verwerken in een concrete aanpak. In onze digitalisering webinar-reeks bespreken we diverse onderwerpen. De sessies zijn van 15:30-17:00 op de volgende data: 29 september, 31 oktober en 1 december. Noteer de data vast in je agenda en denk, bouw en werk mee aan een gedegen digitale infrastructuur! Schrijf je in voor de nieuwsbrief en mis geen enkele inspiratiesessie.

Webinars 2022

30 juni 2022: Inspiratiesessie over datagovernance: de kluwen ontrafeld?
In het decentrale en ‘smart’ energiesysteem van de toekomst speelt data en de uitwisseling ervan een fundamentele rol. Zonder data geen duurzaam energiesysteem. Verschillende spelers in het energiesysteem hebben echter verschillende belangen en behoeften. Dat kan een belemmering zijn. Hoe komen we tot een duidelijke en aanvaardbare data-governance structuur?

Lees het verslag of bekijk de sessie terug

 

28 april 2022: Inspiratiesessie over referentie-architectuur: blijven we programmeren op de mm²?

Steeds meer partijen in Nederland werken hard aan allerlei smart oplossingen voor energievraagstukken. Dat doen ze op het niveau van de individuele woning, voor gehele regionale industrieclusters of op nationaal systeemniveau. Op welke schaal dan ook, die oplossingen zijn allemaal digitaal verbonden aan ons energiesysteem.

Lees het verslag of bekijk de sessie terug

 

31 mei 2022: Inspiratiesessie over cybersecurity: wie is de zwakste schakel?

In het energiesysteem van de toekomst speelt digitalisering een cruciale rol. Zonder digitalisering geen gedistribueerd, ‘smart’ en duurzaam energiesysteem. Maar door de veelheid van spelers en de toenemende complexiteit ontstaan nieuwe veiligheidsrisico’s. Hoe zorgen we voor een inherent veilig energiesysteem?

Lees het verslag of bekijk de sessie terug

 

De webinars uit 2021 zijn terug te vinden in de kennisbank.