Cybersecurity

.

Alles wat je digitaliseert, maakt je ook kwetsbaar. Cybersecurity by design zou daarom een passend onderdeel moeten zijn van elk innovatietraject waar digitalisering een belangrijke rol in speelt. Door systemen zo in te richten dat ze niet te hacken zijn, of ze zo gedecentraliseerd te ontwerpen dat hacken van elk onderdeel op zich niet aantrekkelijk genoeg is, wordt een heel belangrijke bedreiging voor een gedigitaliseerd energiesysteem overwonnen.

Hieronder vind je de door het Programma Digitalisering verzamelde kennis over cybersecurity in de energiesector.

Kennisuitwisseling

31 oktober 2022 - Verdiepingssessie: CyberSecurity voor Nederland (CS4NL)

Alle 10 Topsectoren werken samen en dragen bij aan cybersecuritykennis en -innovatie ten behoeve van de grote maatschappelijke transities waar we voor staan. Digitale weerbaarheid, strategische autonomie en het verhogen van het economisch verdienvermogen zijn leidend voor het programma CyberSecurity voor Nederland (CS4NL). CS4NL pakt de cyberveiligheidsvraagstukken op die voortkomen uit grote maatschappelijke transities en organiseert hiertoe efficiënte ketens van samenwerking. Lees hier het verslag of bekijk de sessie hieronder.

21 juli 2022 – Video: Cybersecurity in de energiesector

Alles wat je digitaliseert, maakt je ook kwetsbaar. Cybersecurity by design zou daarom een passend onderdeel moeten zijn van elk innovatietraject waar digitalisering een belangrijke rol in speelt.

31 mei 2022 – Inspiratiesessie cybersecurity: wie is de zwakste schakel?In het energiesysteem van de toekomst speelt digitalisering een cruciale rol. Zonder digitalisering geen gedistribueerd, ‘smart’ en duurzaam energiesysteem. Maar door de veelheid van spelers en de toenemende complexiteit ontstaan nieuwe veiligheidsrisico’s. Hoe zorgen we voor een inherent veilig energiesysteem? Lees hier het verslag terug of bekijk hieronder de sessie.

16 februari 2022-  Werkconferentie Topsector Energie: lancering digitaliseringsagenda

In sessieronde 3 gingen Arash Aazami en Harold Veldkamp in gesprek over cybersecurity en data governance met Sandor Gaastra, Directeur Generaal Klimaat en Energie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Jaya Baloo, Chief Information Security Officer bij Avast en Gerard van der Hoeven, Executive Director bij iSHARE foundation.

Bekijk hier de presentatie en hieronder de sessie.

3 juni 2021 -  Webinar Cybersecurity voor wind op zee

Het aandeel windenergie neemt steeds verder toe, daarmee wordt de sector een steeds strategischer doelwit voor cybercrime. Hoewel betrokken partijen aangeven alles goed op orde te hebben, is er nog geen sprake van overleg en samenwerking op dit vlak.

Bekijk hieronder de sessie.

Publicaties

3 november 2019 - Research recommendations Cyber Security for Offshore Wind Energy (EN)

Technolution executed a short independent exploratory survey regarding the cyber risks concerning offshore wind farms. The primary goal of this study is to provide TKI Wind op Zee with recommendations towards programming the research and innovation agenda with regards to Cyber Security in the Dutch Offshore Wind sector. Uitgevoerd door Technolution (op verzoek van TKI Wind Op Zee)

9 december 2018 - Cyber security voor Smart Energy

Omdat cyber security niet slechts de verantwoordelijkheid zou moeten zijn van de cybersecurity-expert, maar ook van de directie, architecten en ontwikkelaars heeft TKI Urban Energy een handreiking laten opstellen voor experts in smart energy. De handreiking biedt een aanpak om in 7 stappen een breed gedragen risicoanalyse uit te voeren. Uitgevoerd door Technolution (op verzoek van TKI Urban Energy)

Organisaties en platformen

Zie ook

  • CS4NL: Breed Gedragen Programma Cybersecurity voor de TopsectorenVia het programma CyberSecurity voor Nederland (CS4NL) werken alle 10 Topsectoren samen en dragen bij aan cybersecuritykennis en -innovatie ten behoeve van de grote maatschappelijke transities waar we voor staan.  Het CS4NL zal o.a. NWO-calls en calls op basis van Topsectoren-middelen coördineren, om tot impactvolle projecten te komen. Daarnaast wordt vanuit CS4NL nauw samengewerkt met het coalitieteam dat zich richt op een mogelijk Nationaal Groeifondsvoorstel voor cybersecurity. Het CS4NL biedt een ecosysteem en agenda die als uitgangspunt kunnen dienen voor zo’n voorstel.
  • Werkagenda Waardengedreven DigitaliserenIn de Werkagenda Digitalisering ligt de focus op het borgen van publieke waarden, zoals privacy, toegankelijkheid en transparantie. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen erkent dat er nog veel moet gebeuren voordat de ict-systemen van de overheid de ambities kunnen waarmaken. ‘We hebben in alle opzichten een inhaalslag te maken.’
  • Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028Iedereen moet ten volle kunnen profiteren van deelname aan de digitale samenleving, veiligheid is hiervoor essentieel. De Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028 (NLCS) vormt de basis voor een toekomst waarin de scheefgroei tussen digitale dreiging en digitale weerbaarheid zo klein mogelijk is en blijft.