Digitale sleuteltechnologieën

.

Sleuteltechnologieën (ook wel key enabling technologies genoemd) zijn technologieën die brede toepassingsgebieden hebben in veel sectoren. Zij zijn vaak de drijvende kracht achter belangrijke innovaties en zijn relevant voor zowel de wetenschap, de maatschappij als de markt. Dutch digital delta heeft vijf sleutelgebieden gedefinieerd voor Topsector ICT: Artificial Intelligence, Big Data, Blockchain, Cybersecurity en Future Network Services.

Hieronder vindt u de door het Programma Digitalisering verzamelde kennis met betrekking tot de sleuteltechnologieën in de energiesector. Cybersecurity heeft een eigen pagina in de kennisbank.

Kennisuitwisseling

Responsible AI & Energy

Publicaties

Zie ook