Overige thema's Digitalisering

.

Hieronder vind je de door het Programma Digitalisering verzamelde kennis over overige thema’s en ontwikkelingen met betrekking tot digitalisering in het energiedomein.

Kennisuitwisseling

25 oktober 2021 - Terugblik webinar Groen Herstel: Het belang van digitalisering voor systeemintegratie

Publicaties

november 2021 - Digitaliseringsagenda: Energie en Digitalisering meer dan de som der delen

De Digitaliseringsagenda biedt handvatten voor te vormen beleid, te ontwikkelen regelingen, subsidies, financieringen en andere vormen van ondersteuning voor innovators in de kennissector, het bedrijfsleven en de overheid. Uitgevoerd door: Arash Aazami - Kamangir

juni 2017 - Digitaliseringsagenda: Digitalisering in het energielandschap

Het agenderingsdocument biedt een eerste overzicht van de criteria, de mogelijkheden, kansen en barrières die kunnen worden onderscheiden bij de onvermijdelijke digitalisering van het energiesysteem. Hierbij zijn de elementen benoemd waarvan de auteurs geloven dat die gehanteerd dienen te worden op de route naar een nieuw, duurzaam, effectief en betaalbaar energiesysteem. Uitgevoerd door: Arash Aazami - Kamangir, John Post – TKI Energie

Zie ook