Onze visie

Het traditionele energiebedrijf bestaat niet meer. Steeds meer burgers en bedrijven produceren energie. Ze bepalen zelf hoe veel ze opwekken, leveren en delen. Het oude model, waarin de vraag naar energie centraal stond, is vervangen door een lokale markt van vraag en aanbod. Niet alleen om energie te gebruiken, maar ook om energie op te slaan. Of zelfs om te verhandelen op de energiebeurs APX.

Digitalisering faciliteert deze ontwikkelingen. Het energiebedrijf van de toekomst lijkt op een IT-bedrijf.  De dienstverlening en bijbehorende administratie worden steeds meer een spel van sensoren, data en algoritmes. Nu al bepalen honderden algoritmes hoe windturbines worden aangestuurd om optimaal gebruik te maken van windkracht en energievraag.

De digitalisering in de energiesector krijgt vooral vorm in duurzame energiebronnen. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor smart grids - intelligente energienetwerken die zijn uitgerust met een slim meet- en regelsysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat de vraag en het aanbod van energie goed op elkaar worden afgestemd. Zo kan een woning of gebouw dat energie over heeft, aan een ander huis of kantoor leveren of deze energie opslaan voor gebruik op een later moment.

Data speelt een cruciale rol in nieuwe businessmodellen en marktmechanismen. Niet alleen de traditionele energiegegevens, maar ook data uit andere bronnen zijn waardevol. Denk aan gegevens uit historische leveringsdata, weersinformatie en voorspellende analyses.

Deze gegevens kunnen ook ons gedrag beïnvloeden. We kunnen honderden euro’s besparen met energiebesparende maatregelen. Digitalisering helpt ons daarbij. Algoritmes gaan bepalen onze elektrische auto wordt opgeladen en wanneer de auto energie levert aan het net. En wanneer duurzame warmte kan worden gebufferd. Deze digitalisering helpt ons als consument om honderden euro's te besparen. Als maatschappij wordt minder energie verspild doordat zowel energiegebruik als energieproductie beter worden aangestuurd.