Partners

Het Programma Digitalisering bouwt aan een netwerk van partijen die werken aan digitalisering in de energietransitie, om hen vervolgens aan elkaar te koppelen. Wij zijn van en vóór de sector en werken samen met bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

Samenwerking Topsectoren

Het programma digitalisering fungeert als linking-pin tussen de Topsector Energie en Topsector ICT (Dutch Digital Delta). Samen richten we ons op concrete vraagstukken die gemeenschappelijk kunnen worden aangevlogen, bijvoorbeeld rond data governance, cybersecurity, blockchain en AI. Dankzij onze samenwerking met Topsector ICT kunnen de noodzakelijke ICT-innovaties ook in de energiesector worden toegepast. Hiermee wordt de energiesector meer ICT-geletterd en de ICT-sector meer energiegeletterd.

Alle 10 Topsectoren werken samen en dragen bij aan cybersecuritykennis en -innovatie ten behoeve van de grote maatschappelijke transities waar we voor staan. Digitale weerbaarheid, strategische autonomie en het verhogen van het economisch verdienvermogen zijn leidend voor het Breedgedragen Programma Cybersecurity. Het BGP Cybersecurity pakt de cyberveiligheidsvraagstukken op die voortkomen uit grote maatschappelijke transities en organiseert hiertoe efficiënte ketens van samenwerking.

Lees meer over BGP Cybersecurity.

Externe samenwerkingen

Naast de eigen initiatieven, dragen we actief bij aan bestaande programma’s zoals de Nederlandse AI Coalitie, de Amsterdam Economic Board met betrekking tot LEAP en de Club van Wageningen. We leveren kennis rond domeinspecifieke onderwerpen en/of betrekken deze partijen via klankbordgroepen of expertsessies.

Ook dragen we bij aan coalities (in samenwerking met andere TKI’s) zoals IRO, NWEA, NVDE, Holland Solar, Netbeheer Nederland, VEMW en VNO/NCW. Verder onderhouden we banden met kennisinstellingen zoals NWO, verschillende universiteiten, hogescholen en fieldlabs.

HCA Learning Communities

Learning communities zijn de motor en landplaats van innovatieve ontwikkelingen. Professionals uit bedrijven, overheden en maatschappelijk organisaties werken hierin samen met onderzoekers, docenten en studenten uit kennisinstellingen.

Het Programma Digitalisering ondersteunt de learning community van de Hogeschool van Amsterdam “Data, modelleren & digitaliseren”. Deze Learning Community is onderdeel van de Learning Communities. Systeemintegratie. Hier staat de vraag centraal hoe de komende tijd voldoende technisch geschoolde arbeidskrachten beschikbaar kunnen komen.