Programma digitalisering

Digitalisering doorkruist iedere sector en iedere pijler waarop de samenleving is gebouwd. Dat geldt ook voor de Topsector Energie: digitalisering is een doorsnijdend thema. We werken samen met de TKI’s, MMIP’s en andere doorsnijdende thema’s over digitaliseringsonderwerpen.

Het programma Digitalisering richt zich op de digitalisering van het energiesysteem. Onze kerntaken zijn kennis agenderen en kennisontwikkeling en innovatie aanjagen. We hebben aandacht voor de zogenaamde eigenaarloze problemen rond referentiearchitecturen, het gebruik en beheer van data en cybersecurity. Daarnaast kijken we naar digitaliseringsvraagstukken die spelen bij domeinspecifieke processen binnen de energiesector. Dit doen we in samenwerking met de verschillende Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) binnen Topsector Energie, MMIP’s en met andere doorsnijdende thema’s zoals Systeemintegratie, Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI) en Human Capital Agenda (HCA). Bovendien verkennen we digitale technologieën en vraagstukken en duiden we deze op gebied van relevantie voor een of meerdere onderdelen van de Topsector Energie. We doen dit samen met de Topsector ICT, technologie- en energiebedrijven, kennisinstellingen, overheden en intermediairs.

Het programma Digitalisering richt zich op de volgende thema’s:

  • Digitalisering van het energiesysteem
  • Referentiearchitectuur: hoe ontwerpen en realiseren we een gedigitaliseerd energiesysteem waar eisen en randvoorwaarden voor interoperabiliteit en standaardisatie zorgen voor een open, eerlijk, democratisch en robuust energiesysteem?
  • Cybersecurity: hoe zorgen we voor bewustzijn, toepassing van kennis en samenwerking in de keten?
  • Data: hoe brengen we de datahuishouding op orde zodat systeemintegratie en een adaptief energiesysteem mogelijk worden?

Ben je professioneel betrokken bij één van deze thema’s? Of herken je de thema’s als een uitdaging in je werkzaamheden binnen de energietransitie? Dan kan het Programma Digitalisering oplossingen aandragen om onzekerheden en afhankelijkheden die horen bij dit proces het hoofd te bieden.

Neem contact met ons op