As a forerunner in the energy transition, it is of course important that we look at our CO₂ footprint. In addition, we like to think along with you.

Yes, websites also have a carbon footprint...

The internet consumes a lot of electricity. 416.2 TWh per year to be exact. That is more than the whole of the United Kingdom per year in total.

 • We use a green server

  Do you have a website? Check your carbon footprint on websitecarbon.com

 • Dark mode

  Displaying the website in dark mode saves considerable energy compared to a white background. As a visitor, you have a direct influence on the footprint of topsectorenergie.nl in terms of display in this choice.


  In addition, you can also save a lot of energy by setting (OLED) screens to dark mode.

 • The code of our website

  We do not load anything until you actively request it. Whether it's code, images or videos. Manage your preferences via the cookie banner.

Energiegemeenschappen en innovatie die daarop aansluit

Ons energiesysteem verandert: we gaan van een centraal, voorspelbaar en top-down gestuurd systeem naar een decentraal, situationeel en bottom-up gestuurd systeem. Daarbij is een steeds grotere rol weggelegd voor energiegemeenschappen, groepen energienetgebruikers die energie uitwisselen of collectieve energieactiviteiten organiseren via een open en democratisch systeem. Dat kan gaan om individuele burgers of energiecoöperaties, eventueel in samenwerking met lokale overheden of ondernemers. In de nieuwe EU-wetgeving worden energiegemeenschappen gezien als een manier om energie betaalbaar voor de burgers te houden en om opwek lokaal te houden, maar ook om het gebruik van duurzame energie te stimuleren.

Tegelijkertijd werken private partijen aan energie-innovaties die oplossingen bieden voor het nieuwe, decentrale energiesysteem. Zij richten zich op het gelijktijdig gebruiken en opwekken van duurzame energie op lokaal niveau en kunnen helpen met het aanbieden van energiemanagementsystemen, opslagmogelijkheden of het delen van kennis en expertise. Dat is handig voor energiegemeenschappen, die vaker nadenken over de stap ná de realisatie van duurzame opwek.

Samenwerking tussen innovatie en gemeenschap

De vraag is hoe de opkomst van energiegemeenschappen en energie-innovaties gecombineerd kunnen worden en elkaar kunnen helpen. Helaas weten innovatoren en energiegemeenschappen elkaar niet altijd te vinden, of sluiten hun wensen en ideeën onvoldoende op elkaar aan. Logisch, want zo’n samenwerking biedt nogal wat uitdagingen, onder andere omdat energiegemeenschappen vaak door de vrijwillige inzet van burgers worden organiseert.

Energie-innovatie en -gemeenschap ontmoeten elkaar

Daarom organiseren de Topsector Energie, RVO en Energie Samen op donderdag 7 maart 2024 van 14.00 tot 18.00 een innovatiemarkt, een ontmoetingsplek waar innovatieve bedrijven en energiegemeenschappen elkaar kunnen vinden. Doel van deze middag is het vinden van een goede match om samen te groeien. Wat heb je nodig om te groeien en wat kunnen we daarin voor elkaar betekenen? Daarbij stellen we drie thema’s centraal:

 • warmte voor energiegemeenschappen,
 • buurtbatterijen en opslag voor energiegemeenschappen, en
 • flexibilisering en energiemanagementsystemen voor energiegemeenschappen.

Na de gezamenlijke opening zullen innovatoren en energiegemeenschappen elkaar via casussen en speeddates vinden in de vragen die er liggen en de oplossingen die geboden kunnen worden. Het programma ziet er deze middag als volgt uit:

 • 13.30 - 14.00: inloop met koffie, thee en wat lekkers
 • 14.00 - 14.30: opening en keynote door Siward Zomer, voorzitter van Energie Samen
 • 14.30 - 15.30: Eerste ronde sessies: Luisteren naar energiegemeenschappen
  Per sessie mogen alle gemeenschappen toelichten, ze krijgen na elkaar het woord:
  • Wie ze zijn en wat ze doen;
  • Wat hen kenmerkt als energiegemeenschap;
  • Waar zij tegenaan lopen;
  • Wat hebben ze nodig en waar zouden ze bij geholpen zijn.
 • 15.30 - 16.00: pauze met netwerkgelegenheid en de mogelijkheid om collega's van RVO te spreken over subsidies en ondersteuningsmogelijkheden.
 • 16.00 - 17.00: tweede ronde sessies: een speeddates met innovatoren over:
  • warmte voor gemeenschappen,
  • buurtbatterijen en opslagmogelijkheden, en
  • flexibilisering en energiemanagementsystemen
 • 17.00 - 18.00: plenaire terugkoppeling met aansluitend borrel en netwerkgelegenheid

Op dit moment zit de innovatiemarkt helemaal vol, hou deze pagina in de gaten of de inschrijving nog opengaat.

This website uses cookies and similar techniques to provide an optimal user experience. You can change your preferences .
These cookies ensure that the website works properly. These cookies cannot be turned off.
These cookies ensure that we can measure the use of the website and implement improvements.
These cookies can be placed by third parties, such as YouTube or Vimeo.
These cookies enable our advertising partners to offer more targeted information.
By turning off categories, related functionalities within the website may not be available any longer. It is always possible to change the preferences at a later time.