As a forerunner in the energy transition, it is of course important that we look at our CO₂ footprint. In addition, we like to think along with you.

Yes, websites also have a carbon footprint...

The internet consumes a lot of electricity. 416.2 TWh per year to be exact. That is more than the whole of the United Kingdom per year in total.

 • We use a green server

  Do you have a website? Check your carbon footprint on websitecarbon.com

 • Dark mode

  Displaying the website in dark mode saves considerable energy compared to a white background. As a visitor, you have a direct influence on the footprint of topsectorenergie.nl in terms of display in this choice.


  In addition, you can also save a lot of energy by setting (OLED) screens to dark mode.

 • The code of our website

  We do not load anything until you actively request it. Whether it's code, images or videos. Manage your preferences via the cookie banner.

Op 1 oktober 2022 is BUS-NL gestart; met financiële steun van de Europese Unie. In de eerste 8 maanden is een analyse van de status quo gemaakt om inzicht te krijgen in hoe ons denken over de vaardigheden die we nodig hebben voor de energietransitie zich het afgelopen decennium heeft ontwikkeld. Wat is er de afgelopen jaren gebeurd, welke dingen gaan goed en op welke punten kan het beter of moeten we versnellen? Ook kijkt BUS-NL vooruit naar benodigd vakmanschap tussen 2022 en 2032, en naar welke kansen en uitdagingen er liggen. Vanuit het resultaat ‘de analyse status quo’ werkt het BUS-NL netwerk in de tweede helft van 2023 aan een roadmap die schetst hoe we in Nederland de ontwikkeling van het benodigde vakmanschap kunnen versnellen.

Lees hier meer over BUS-NL.

BUS-NL infrographic

Gemeenschappelijke doelen

De Topsector Energie en BUS-NL delen hetzelfde doel, namelijk het stimuleren van innovatie en het ondersteunen van de overgang naar een duurzaam energiesysteem. Beide streven we ernaar samen te werken met verschillende belanghebbenden, waaronder bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties, om onze doelen te bereiken. De nadruk van BUS-NL op vaardigheden op het gebied van digitalisering, materialisatie, klimaatadaptatie en energie sluit aan bij de thematische gebieden die worden aangepakt door de Topsector Energie. Zo richt TKI Urban Energy zich op duurzame energieopwekking, energieopslag en het beheer van lokale energiesystemen in de gebouwde omgeving.

Daarnaast kan de Human Capital Agenda van de Topsector Energie, die zich richt op de verbinding tussen de vraag naar arbeidskrachten en het onderwijsaanbod, synergie vinden met het doel van BUS-NL om de vereiste vakmanschap-vaardigheden te beoordelen en te verbeteren.

BUS-NL image 2
This website uses cookies and similar techniques to provide an optimal user experience. You can change your preferences .
These cookies ensure that the website works properly. These cookies cannot be turned off.
These cookies ensure that we can measure the use of the website and implement improvements.
These cookies can be placed by third parties, such as YouTube or Vimeo.
These cookies enable our advertising partners to offer more targeted information.
By turning off categories, related functionalities within the website may not be available any longer. It is always possible to change the preferences at a later time.