As a forerunner in the energy transition, it is of course important that we look at our CO₂ footprint. In addition, we like to think along with you.

Yes, websites also have a carbon footprint...

The internet consumes a lot of electricity. 416.2 TWh per year to be exact. That is more than the whole of the United Kingdom per year in total.

 • We use a green server

  Do you have a website? Check your carbon footprint on websitecarbon.com

 • Dark mode

  Displaying the website in dark mode saves considerable energy compared to a white background. As a visitor, you have a direct influence on the footprint of topsectorenergie.nl in terms of display in this choice.


  In addition, you can also save a lot of energy by setting (OLED) screens to dark mode.

 • The code of our website

  We do not load anything until you actively request it. Whether it's code, images or videos. Manage your preferences via the cookie banner.

De Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) stimuleert ondernemers, kennisinstellingen en andere maatschappelijke partijen om in samenwerkingsverbanden complete oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan de klimaatdoelen. Deze oplossingen moeten op toepassing gericht zijn, met oog voor technische, sociale en andere factoren die de slagingskans vergroten.

114 vooraanmeldingen voor Elektriciteit, Gebouwde Omgeving en Industrie

In de oogst van vooraanmeldingen zijn er 35 voorstellen ingediend onder Elektriciteit, gericht op de overgang naar een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening. 53 voorstellen raken aan de opgave van de Gebouwde Omgeving en de te realiseren betaalbare, betrouwbare, schone, duurzame, energiezuinige en veilige woon- en warmtevoorziening. Ten slotte zijn 26 voorstellen ingediend die moeten bijdragen aan overgang naar een schone, energiezuinige, duurzame en veilige industrie.

Vooraanmelding verplicht

De vooraanmelding is hierbinnen een verplichte stap. Hierna krijgen indieners inhoudelijk advies op hun voorstel van een commissie aan speciaal aangestelde experts. Van 1 juli 2022 09.00 uur tot 6 september 2022 17.00 uur kunnen indieners van een vooraanmelding hun definitieve aanvraag indienen.

Over de MOOI

De MOOI-regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in opdracht en met budget van de ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties. De Topsector Energie en haar TKI’s en thema’s programmeren de innovatieopgaven waar de MOOI op gebouwd is.

Meer weten

This website uses cookies and similar techniques to provide an optimal user experience. You can change your preferences .
These cookies ensure that the website works properly. These cookies cannot be turned off.
These cookies ensure that we can measure the use of the website and implement improvements.
These cookies can be placed by third parties, such as YouTube or Vimeo.
These cookies enable our advertising partners to offer more targeted information.
By turning off categories, related functionalities within the website may not be available any longer. It is always possible to change the preferences at a later time.