As a forerunner in the energy transition, it is of course important that we look at our CO₂ footprint. In addition, we like to think along with you.

Yes, websites also have a carbon footprint...

The internet consumes a lot of electricity. 416.2 TWh per year to be exact. That is more than the whole of the United Kingdom per year in total.

 • We use a green server

  Do you have a website? Check your carbon footprint on websitecarbon.com

 • Dark mode

  Displaying the website in dark mode saves considerable energy compared to a white background. As a visitor, you have a direct influence on the footprint of topsectorenergie.nl in terms of display in this choice.


  In addition, you can also save a lot of energy by setting (OLED) screens to dark mode.

 • The code of our website

  We do not load anything until you actively request it. Whether it's code, images or videos. Manage your preferences via the cookie banner.

Om het belang van circulair renoveren nader te onderzoeken hebben Copper8 (penvoerder) en TU Delft een consortium samengesteld met de volgende partijen: Stichting W/E adviseurs, Metabolic, TU Eindhoven, NIBE, Constructief, Nieman, Alba Concepts, LBP | SIGHT, SGS Search, Circular Catalyst & DGBC. Dit consortium heeft in samenwerking met TKI Urban Energy en TKI Bouw en Techniek gewerkt, met financiële ondersteuning vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De belangrijkste bevindingen

De keuzes die worden gemaakt tijdens renovaties, zoals materiaalselectie, kunnen aanzienlijk bijdragen aan het verminderen van de impact van de renovaties. Uit het onderzoek blijkt dat de keuze voor circulaire materialen en technieken de milieu-impact van energierenovaties tot wel 41% kan verlagen. De kansen liggen met name bij het gebruik van hergebruikte, gerecyclede of biobased materialen.

Het afwegen van de uitstoot vanuit de productie van materialen en de uitstootreductie die dit oplevert door energiebesparing kan worden uitgedrukt in een zogenaamde CO2-terugverdientijd. Uit dit onderzoek blijkt dat de CO2-terugverdientijd van de gebruikte materialen bij woningrenovaties tussen de 2 en 7 jaar ligt. Zodra er biobased en hergebruikte materialen worden ingezet, daalt deze terugverdientijd met 2 jaar. De uitstoot door de productie van materialen wordt immers minder, waardoor de energierenovatie eerder tot CO2-reductie leidt.

De ontwikkelde Kansenkaart in dit project laat zien dat de grootste kansen voor het toepassen van circulaire renovaties liggen bij:

 • Woningen, aangezien deze het grootste aandeel in uitstoot met zich meebrengen bij renovaties. Tegelijkertijd brengt dit grote uitdagingen met zich mee, want met name koopwoningen zijn lastiger collectief te bereiken.
 • Installatietechniek, en dan met name de verwarmingsinstallaties, aangezien deze bij de huidige manier van renoveren de meeste materiaalgebonden CO2-uitstoot met zich meebrengen. Interessant is dat bij een verbeterde energetische kwaliteit van de gebouwschil (met name betere isolatiewaarde), de impact van de verwarmingsinstallatie ook lager wordt. Deze is immers minder nodig en hoeft met minder materiaal gemaakt te worden.

Om de circulariteit van installatiesector te versterken is het wenselijk dat het huidige systeem van Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) wordt herzien. Het huidige UPV systeem is nog teveel ingericht op inzameling en laagwaardige verwerking, terwijl een circulair ontwerp tot wel 78% milieu-impactreductie van installaties kan leiden.

Conclusie en vervolgacties

De gebundelde inzichten uit dit onderzoek laten zien dat circulaire energierenovaties lonen vanuit een milieutechnisch oogpunt. Hoewel vervolgonderzoek wenselijk is om het onderwerp circulaire energierenovaties verder te brengen, kunnen opdrachtgevers direct aan de slag door bijvoorbeeld integrale afwegingskaders voor milieu-impact toe te passen bij het uitvragen en vormgeven van energierenovaties.

De eerste stap voorwaarts is het tekenen en verder verspreiden van het convenant (zie het hoofdrapport voor meer informatie). Dit moet leiden tot een kopgroep van opdrachtgevers en experts die de aankomende periode gaan werken aan het verder verdiepen en versterken van de rekenmethodieken en inzichten die nodig zijn om circulaire energierenovaties verder tot uitvoering te brengen. Het wenselijke eindbeeld is dat ook renovatieprojecten streefwaarden gaan kennen voor milieu-impact.

Download hier de rapporten

Vind hier de eindresultaten in het eindrapport en de bijbehorende sub-rapporten van de drie delen van dit onderzoek:

This website uses cookies and similar techniques to provide an optimal user experience. You can change your preferences .
These cookies ensure that the website works properly. These cookies cannot be turned off.
These cookies ensure that we can measure the use of the website and implement improvements.
These cookies can be placed by third parties, such as YouTube or Vimeo.
These cookies enable our advertising partners to offer more targeted information.
By turning off categories, related functionalities within the website may not be available any longer. It is always possible to change the preferences at a later time.