As a forerunner in the energy transition, it is of course important that we look at our CO₂ footprint. In addition, we like to think along with you.

Yes, websites also have a carbon footprint...

The internet consumes a lot of electricity. 416.2 TWh per year to be exact. That is more than the whole of the United Kingdom per year in total.

 • We use a green server

  Do you have a website? Check your carbon footprint on websitecarbon.com

 • Dark mode

  Displaying the website in dark mode saves considerable energy compared to a white background. As a visitor, you have a direct influence on the footprint of topsectorenergie.nl in terms of display in this choice.


  In addition, you can also save a lot of energy by setting (OLED) screens to dark mode.

 • The code of our website

  We do not load anything until you actively request it. Whether it's code, images or videos. Manage your preferences via the cookie banner.

Voor het realiseren van een efficiënte energietransitie in de gebouwde omgeving zijn verschillende digitale tools en technieken nodig. Hierbij kan gedacht worden aan digitale tools en technieken die het ontsluiten, beschikbaar stellen en toepassen van (meerdere) databronnen mogelijk maken en daarmee kunnen resulteren in onder andere datagedreven beheer en onderhoud, optimalisatie van installaties en advisering/ondersteuning van besluitvorming, het bevorderen van ketensamenwerking en het optimaliseren va ontwerp-, productie- en logistieke processen. De ontwikkeling van dergelijke digitale tools en platforms is primair de verantwoordelijkheid van de markt. In sommige gevallen wordt deze ontwikkeling door de overheid ondersteund via het verlenen van innovatiesubsidie en in nog weer andere gevallen wordt deze ontwikkeling in opdracht van de overheid uitgevoerd.

Voor een efficiënte inzet van overheidsmiddelen is het van belang zicht te houden op de verschillende ontwikkelingen én om, in de gevallen dat deze ontwikkeling vanuit de overheid worden ondersteund, voorwaarden te stellen die ervoor zorgen dat toegang, dataveiligheid en privacy worden gewaarborgd en dat de verschillende digitale tools en platforms voldoende met elkaar samenhangen. Met dit rapport wordt een basis gelegd om digitale tools en platformen op een adequate manier te integreren in de opdrachtverlening en de subsidietoekenning door de overheid in het kader van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Daarnaast kan er gebruikgemaakt worden van de opgedane kennis over de inzet van die digitale tools en platformen.

Download het rapport Digitale tools en platformen Energietransitie Gebouwde Omgeving (pdf)

This website uses cookies and similar techniques to provide an optimal user experience. You can change your preferences .
These cookies ensure that the website works properly. These cookies cannot be turned off.
These cookies ensure that we can measure the use of the website and implement improvements.
These cookies can be placed by third parties, such as YouTube or Vimeo.
These cookies enable our advertising partners to offer more targeted information.
By turning off categories, related functionalities within the website may not be available any longer. It is always possible to change the preferences at a later time.