As a forerunner in the energy transition, it is of course important that we look at our CO₂ footprint. In addition, we like to think along with you.

Yes, websites also have a carbon footprint...

The internet consumes a lot of electricity. 416.2 TWh per year to be exact. That is more than the whole of the United Kingdom per year in total.

 • We use a green server

  Do you have a website? Check your carbon footprint on websitecarbon.com

 • Dark mode

  Displaying the website in dark mode saves considerable energy compared to a white background. As a visitor, you have a direct influence on the footprint of topsectorenergie.nl in terms of display in this choice.


  In addition, you can also save a lot of energy by setting (OLED) screens to dark mode.

 • The code of our website

  We do not load anything until you actively request it. Whether it's code, images or videos. Manage your preferences via the cookie banner.

Elektriciteit: zonnepanelen op zee en oplossing netcongestie

Een mooi voorbeeld is een project dat zich richt op het ontwikkelen van windparken op zee. De partijen die subsidie krijgen ontwikkelen technieken die de fundamenten en kabels van windparken, en het onderwaterleven monitoren. “Hiermee kunnen we de opwek van windenergie op de Noordzee ecologisch en duurzaam uitbreiden”, vertelt Ruud Oerlemans, senior adviseur bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Andere projecten gaan aan de slag met de productie van waterstof uit de opgewekte elektriciteit van windturbines op zee. Daarnaast gaat er subsidie naar een project dat zonneparken op zee geschikt wil maken voor hoge golven op de Noordzee. Ook dit project heeft als doel elektriciteit op te wekken om waterstof te produceren.

Bij andere elektriciteitsprojecten ligt de focus vooral op het oplossen van netcongestie, de overbelasting van ons elektriciteitsnet. Dit willen zij doen door met systemen en technieken pieken op het elektriciteitsnet op te vangen. Deze willen ze daarna opslaan in batterijen of omzetten in andere vormen van energie, zoals waterstof en warmte.

Voor innovaties gericht op elektriciteit werd € 20,4 miljoen verdeeld. 8 samenwerkingsverbanden deden een aanvraag; 6 projecten kregen goedkeuring voor een subsidie van € 2,6 tot € 4 miljoen.

Industrie: grondstoffen uit afval en CO2-vrije warmte

Subsidie voor industrie gaat naar onderzoek voor het maken van Renewable Building Blocks. Dat zijn (chemische) grondstoffen voor nieuwe producten, gemaakt uit afvalstromen. Een ander project onderzoekt de Iron Fuel Technology. Deze technologie verbrandt ijzerpoeder waarbij warmte en roest ontstaat. Deze CO2-vrije technologie is bruikbaar voor hoge-temperatuurprocessen.

Voor innovaties in de industrie lag € 22,4 miljoen subsidie klaar. Hiervoor werden 11 aanvragen ingediend; 8 projecten kregen goedkeuring voor een subsidie tussen € 1,7 en € 4 miljoen.

Gebouwde omgeving: schaalsprong warmtepompen en innovatieve collectieve warmte

Een van de subsidieprojecten in de gebouwde omgeving wil het installatietempo van hybride warmtepompen versnellen met 500 per dag. De innovatie moet ook de tijd halveren die installatiebedrijven kwijt zijn aan intakes, werkvoorbereiding en nazorg. Dit moet bijdragen aan het kunnen plaatsen van één miljoen hybride warmtepompen voor het einde van 2030.

“Weinig personeel is momenteel een remmende factor voor de verduurzaming”, licht Cuno Grootscholten toe, senior adviseur bij RVO. “Dit project zoekt daar een oplossing voor.”

Een ander project dat subsidie krijgt, onderzoekt collectieve warmte via het boren en plaatsen van bodemlussen tot 800 meter diep. Hierop kunnen groepen van 4 tot 12 woningen worden aangesloten. Ook moet dit project leiden tot lagere kosten en minder milieu-impact.

Voor innovaties in de gebouwde omgeving was een budget van € 38,6 miljoen beschikbaar. 23 samenwerkingsverbanden dienden een aanvraag in; 12 projecten kregen goedkeuring voor subsidie.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de MOOI-regeling uit in opdracht en met budget van de ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties. De Topsector Energie en haar TKI’s en thema’s programmeren de innovatieopgaven waar de MOOI op gebouwd is.

Meer weten?

Regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Beschikkingen MOOI 2022
This website uses cookies and similar techniques to provide an optimal user experience. You can change your preferences .
These cookies ensure that the website works properly. These cookies cannot be turned off.
These cookies ensure that we can measure the use of the website and implement improvements.
These cookies can be placed by third parties, such as YouTube or Vimeo.
These cookies enable our advertising partners to offer more targeted information.
By turning off categories, related functionalities within the website may not be available any longer. It is always possible to change the preferences at a later time.