As a forerunner in the energy transition, it is of course important that we look at our CO₂ footprint. In addition, we like to think along with you.

Yes, websites also have a carbon footprint...

The internet consumes a lot of electricity. 416.2 TWh per year to be exact. That is more than the whole of the United Kingdom per year in total.

 • We use a green server

  Do you have a website? Check your carbon footprint on websitecarbon.com

 • Dark mode

  Displaying the website in dark mode saves considerable energy compared to a white background. As a visitor, you have a direct influence on the footprint of topsectorenergie.nl in terms of display in this choice.


  In addition, you can also save a lot of energy by setting (OLED) screens to dark mode.

 • The code of our website

  We do not load anything until you actively request it. Whether it's code, images or videos. Manage your preferences via the cookie banner.

Aanleiding onderzoek

Het energiesysteem is een complex systeem, vol onderlinge afhankelijkheden. Een succesvolle energietransitie betekent tijdig en op een zo soepel mogelijke manier arriveren op de juiste bestemming. Dit vraagt om afstemming, maar niet om een volledig centraal geleid systeem. Een grote en diverse groep van betrokkenen moet dus eigen keuzes maken, die afgestemd zijn op de keuzes van andere partijen. Maar onduidelijkheid en onzekerheid leiden tot vertraging en verkeerde keuzes.

Zeven inventarisatiestappen in het keuzeproces

Om duidelijkheid te krijgen in het tijdig maken van de juiste keuzes, zijn er zeven inventarisatiestappen beschreven in drie verschillende categorieen, te beginnen met ethische keuzes, dan proceskeuzes en tot slot ontwerpkeuzes. Elke stap kent weer een aantal vragen die moeten worden beantwoord om tot de volgende stap te komen.

Fundamentele Keuzes overzicht
Keuzevragen

Praktisch bruikbaar en vervolgstappen

De deelnemers van de workshop waren het erover eens dat deze manier van denken en werken relevant is voor verschillende schaalniveaus, van nationaal tot lokaal en voor verschillende cases, bijvoorbeeld in de gebouwde omgeving of industrie. “Dit rapport is heel bruikbaar, bijvoorbeeld om te toetsen hoe dit doorwerkt in het concept Nationaal Plan Energiesysteem. De principes en methode geven ook handvatten voor het nog op te stellen Nationaal Plan Verduurzaming Industrie”.

Meer weten?

Neem contact op met Michel Emde, programmamanager Topsector Energie Systeemintegratie

This website uses cookies and similar techniques to provide an optimal user experience. You can change your preferences .
These cookies ensure that the website works properly. These cookies cannot be turned off.
These cookies ensure that we can measure the use of the website and implement improvements.
These cookies can be placed by third parties, such as YouTube or Vimeo.
These cookies enable our advertising partners to offer more targeted information.
By turning off categories, related functionalities within the website may not be available any longer. It is always possible to change the preferences at a later time.