As a forerunner in the energy transition, it is of course important that we look at our CO₂ footprint. In addition, we like to think along with you.

Yes, websites also have a carbon footprint...

The internet consumes a lot of electricity. 416.2 TWh per year to be exact. That is more than the whole of the United Kingdom per year in total.

 • We use a green server

  Do you have a website? Check your carbon footprint on websitecarbon.com

 • Dark mode

  Displaying the website in dark mode saves considerable energy compared to a white background. As a visitor, you have a direct influence on the footprint of topsectorenergie.nl in terms of display in this choice.


  In addition, you can also save a lot of energy by setting (OLED) screens to dark mode.

 • The code of our website

  We do not load anything until you actively request it. Whether it's code, images or videos. Manage your preferences via the cookie banner.

Michel Emde, programmamanager Systeemintegratie bij de Topsector Energie: “Bij dit onderzoek zijn we juist op zoek gegaan naar out-of-the box ideeën. ‘The silver bullet’ waar nog niemand aan had gedacht, rolde er helaas niet uit. Voor ons is het nu wel hét handvat om enkele onderwerpen nu meer onder de loep te nemen. Zoals congestiecommunicatie; als gebruikers niet weten dat er congestie is, hoe kunnen ze dan meehelpen om het op te lossen?

Hanna van Sambeek, projectleider Energietransitie bij Stantec: “Tijdens het onderzoek hebben stakeholders uit alle hoeken van de elektriciteitssector enthousiast meegedacht. Dat leverde onverwachte en creatieve oplossingen op, buiten de gebruikelijke kaders. Ook al zijn die niet allemaal direct te implementeren, ze helpen wel bij het verbreden van de discussie over oplossingen. Die is nu soms eenzijdig in de instrumenten die worden besproken en wie daarvoor verantwoordelijk is. Voor een versnelling van de energietransitie hebben we alle betrokkenen en enorm veel slimme oplossingen nodig op alle niveaus.”

Twaalf meest belovende oplossingsrichtingen

Op basis van bureaustudie, interviews met betrokkenen in de sector en een workshop zijn meer dan honderd oplossingen geïdentificeerd. Daarvan zijn de twaalf meest veelbelovende geselecteerd. Deze oplossingen zijn:

 • Congestiecommunicatie
 • Woongebieden lokaal balanceren
 • Faseonbalans verminderen
 • Autonoom decentraal ingrijpen op het laagspanningsnet
 • Dynamische capaciteitsplanning en -handel
 • Flexibiliteit faciliteren bij bedrijven(-terreinen)
 • Toepassen gelijkspanning
 • Benutten andere elektriciteitsinfrastructuur
 • Locatiesturing duurzame opwek en opslag
 • Off-grid elektriciteitstransport
 • Zwermoptimalisatie in elektrisch laden
 • Alternatieve storingsreserve

In dit verkennend onderzoek naar alternatieve oplossingen voor effectiever gebruik van het elektriciteitsnet, wordt gekeken naar het hele systeem, niet alleen naar oplossingen bij de netbeheerders of naar de techniek. De studie levert waardevolle concepten op technisch, sociaal, juridisch en institutioneel vlak. Verdere verdieping is nodig om de impact en haalbaarheid van deze concepten te bepalen. Het rapport moedigt actieve ondersteuning aan, bijvoorbeeld via landelijke programma's, specifieke onderzoeksprojecten of creatieve initiatieven zoals hackathons en prijsvragen. De Topsector Energie neemt dit mee in vervolgprogrammering. De oprichting van een groep 'dwarsdenkers' wordt in het rapport geadviseerd om het vrije denken en innovatie te bevorderen. Het rapport wil verder debat en samenwerking vanuit verschillende perspectieven aanmoedigen om te komen tot een betere benutting van het elektriciteitsnet.

Benieuwd naar het hele rapport?

This website uses cookies and similar techniques to provide an optimal user experience. You can change your preferences .
These cookies ensure that the website works properly. These cookies cannot be turned off.
These cookies ensure that we can measure the use of the website and implement improvements.
These cookies can be placed by third parties, such as YouTube or Vimeo.
These cookies enable our advertising partners to offer more targeted information.
By turning off categories, related functionalities within the website may not be available any longer. It is always possible to change the preferences at a later time.