Regeling Innovatiemakelaars

Let op! We hebben heel veel aanvragen voor de innovatiemakelaarsregeling ontvangen. Dit betekent dat het budget van het TKI Nieuw Gas en TKI Urban Energy volledig is uitgeput. Er is nog wel ruimte in het budget van het TKI Energie & Industrie en TKI Wind op Zee. 

Op 15 juni 2022 opende de nieuwe ronde voor de innovatiemakelaarssubsidie van de Topsector Energie. MKB-ondernemingen die bijdragen aan de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem kunnen een subsidie aanvragen voor het inhuren van een innovatiemakelaar. Het mkb kan 80% van de kosten van de innovatiemakelaar vergoed krijgen met een maximum vergoeding van € 10.000 incl. BTW.

Startups en scale-ups zijn vaak koplopers in innovatie. Maar ze lopen regelmatig tegen vele uitdagingen aan, in het bijzonder als zij minder bekend zijn met de markt, geen eerdere ondernemerservaring hebben of omdat ze over beperkte financiële middelen beschikken. Een 'innovatiemakelaar' kan u als mkb-ondernemer onder meer bieden:

  • begeleiding en coaching bij het ontwikkelen van een business plan, de bedrijfsstrategie en de waarde propositie,
  • patentadvies, hulp bij de octrooi aanvraag of kennisexploitatie,
  • begeleiding bij het ‘investor ready’ worden, het zoeken naar financiers en deal closing,
  • hulp bij het vinden en opzetten van consortia en projectvorming met andere bedrijven en/ of kennisinstellingen.

 

Voorwaarden

Heeft u als startup en scale-up behoefte aan ondersteuning van een innovatiemakelaar? Dan kunt u bij de Topsector Energie vragen om een financiële bijdrage voor deze ondersteuning. U komt in aanmerking voor een financiële bijdrage als:

  • u tot het MKB behoort met de hoofdvestiging in Nederland.
  • uw product of dienst innovatief is en een bijdrage levert aan een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem.
  • u in in de afgelopen jaren niet meer dan twee keer een subsidie hebt ontvangen voor de inhuur van één of meerdere innovatiemakelaars.
  • de innovatie moet een innovatie zijn voor de markt waarop de thema’s (programmalijnen) van de betreffende TKI's zich richten (TKI Urban Energy, TKI Wind op Zee, TKI Nieuws Gas, TKI Energie & Industrie). De innovatie mag ook een bestaande technologie zijn die reeds in een andere sector wordt toegepast maar die innovatief is voor de markten van de Topsector Energie. De aanvraag kan niet gaan over een toepassing (bijvoorbeeld een project) van een innovatie zonder dat de aanvrager de ambitie heeft de technologische innovatie zelf (voor eigen rekening en risico) naar de markt te willen brengen en te willen opschalen hetgeen een fundamenteel onderdeel is van de bedrijfsstrategie.
  • u voldoet aan de voorwaarden uit het formulier “Toelichting aanvraagformulier innovatiemakelaars”.

Voldoet u aan de voorwaarden om van deze regeling gebruik te maken, dan geldt voor de regeling, die loopt van 15 juni 2022 t/m 15 mei 2023(1), dat de kosten voor de ondersteuning van een innovatiemakelaar tot 80% kunnen worden gefinancierd. Deze vergoeding kan oplopen tot maximaal € 10.000 subsidie (inclusief btw) per onderneming. De overige 20% dient de mkb-onderneming zelf bij te dragen (dus stel : € 12.500,- totale projectkosten, 10.000 € subsidie, 2.500€ eigen bijdrage – alle bedragen incl. BTW).

Het totaalbudget voor de subsidieregeling bedraagt € 100.000 en toewijzing zal plaatsvinden via het principe ‘first come, first served’. In geval van overtekening van de regeling (op één en dezelfde dag) zal toewijzing verlopen via loting.

Uitgesloten van de regeling is het inhuren van een innovatiemakelaar met als specifiek doel het laten opstellen (schrijven) van een subsidie-aanvraag of de inhuur t.b.v. engineering activiteiten. Tevens zijn out of pocket- kosten uitgesloten zoals bijvoorbeeld kosten voor indiening van octrooien of reiskosten etc.

(1) De Topsector Energie heeft budget aangevraagd bij RVO voor deze regeling waarbij de geplande toekenningsdatum vóór 15 juni 2022 ligt. Mocht de Topsector Energie op 15 juni nog niet de beschikking van RVO hebben ontvangen dan worden indieners geïnformeerd vanaf welke datum de projectkosten later dan 15 juni declarabel zijn na goedkeuring van de aanvraag. In het verleden is de beschikkingsdatum (met budgettoekenning) altijd gehaald.

 

Voor wie?

De subsidiebijdrage is beschikbaar voor innovatieve mkb-ondernemingen die tot het domein behoren van het TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, TKI Nieuw Gas of TKI Energie & Industrie

 

Met wie?

De Topsector Energie heeft voor u een overzicht met potentiële innovatiemakelaars samengesteld. Deze lijst is bedoeld ter inspiratie. U bent niet verplicht om van deze innovatiemakelaars gebruik te maken en u kunt ook een eigen makelaar aandragen.

Expertise

Innovatiemakelaars (voorbeelden)

Contactpersonen

Ondernemerscoaching,

waardepropositie ontwikkeling,

bedrijfsstrategie,

businessplan

Deloitte

 

Frank & the Backs

KplusV

Noorderwind

UD Ventures

Govert van de Visch,

Johan Nijboer

Egbert Ottevanger

Dwayne van der Klugt

Boukje Vastbinder  

Hans Roeland Poolman, 

Peter Westerhuijs

Intellectueel Eigendom,

patent advies,

kennisbescherming,

kennisexploitatie

AOMB

Arnold & Siedsma

LXA

Brigitte Geurts

Laurens Brocken

Marnix Geraerts

Financiering, 

investor readiness,

deal closing

Deloitte

 

Frank & the Backs 

Investor Ready

KplusV

LXA

Rebel Group

Unknown Group

Govert van de Visch,

Johan Nijboer

Egbert Ottevanger

Robert Vermeer

Dwayne van der Klugt

Marnix Geraerts

Jan Coen van Elburg

Remco Temmink

Consortiumvorming,

projectontwikkeling

Almende

Evers + Manders subsidieadviseurs

PNO

Gijs Tempelman

Jan van Miltenburg

Marco Gomis

 

Interesse?

Heeft u vragen over de regeling? Neem dan contact op met Martin Weissmann van het Financieringsloket van de Topsector Energie.

Het TKI waar u onder valt (Wind op Zee, Urban Energy, Nieuw Gas of Energie & Industrie) zal de inhoudelijk beoordeling van de aanvraag behandelen. Wilt u het aanvraagformulier hier downloaden en opsturen naar Martin Weissmann. Ter verduidelijking van het formulier vindt u hier de toelichting op het aanvraagformulier met daarin tevens alle belangrijke randvoorwaarden die voor de aanvraag gelden. Na afronding van de werkzaamheden dient u een eindrapportage in te leveren. U kunt een model voor de eindrapportage opvragen bij Martin Weissmann.