Landelijk MBO-programma 'De Uitdaging'

Het mbo-programma ‘De Uitdaging’ is het antwoord vanuit de mbo-instellingen in Nederland  om voldoende goede vakmensen op te leiden die kunnen omgaan met de energie-oplossingen van de toekomst.

Veel ROC’s en AOC’s hebben in samenwerking met bedrijven in hun regio, zelf al flinke stappen gezet in het klaarstomen van mensen voor de energie-arbeidsmarkt. Tegelijkertijd constateren zij dat ze als opleidingscentra gezamenlijk voor vergelijkbare uitdagingen staan. Zij verwachten dan ook meer snelheid te maken door landelijk de krachten te bundelen op het thema energie en klimaat. Dit doen zij binnen het gezamenlijke programma ‘De uitdaging’.

Deelnemers (update juni 2018)

 • ROC Midden Nederland
 • ROC van Amsterdam
 • ROC van Flevoland
 • Da Vinci College
 • Techniek College Rotterdam
 • ROC Nijmegen
 • Mbo Rijnland
 • Energy College (alle ROC’s en AOC’s van de 3 noordelijke provincies)
 • ROC Nova College
 • Graafschap College
 • Scalda
 • Deltion College
 • ROC Mondriaan
 • ROC Rijn IJssel
 • Techniek College Zuid-Limburg
 •  ROC Kop van Noord-Holland
 • ROC Aventus
 • ROC de Leijgraaf
 • ROC Koning Willem 1

Bedrijven

 • Van Dorp Installatietechniek als vertegenwoordiger van de technische installatie techniek
 • Stedin als vertegenwoordiger energiesector
 •  OTIB
 • Metaalunie
 • O&O-fonds WENb
 • NWEA (Ned. Wind Energie Associatie)
 •  Installatiewerk Nederland

De opleidingscentra gaan samenwerken aan:

 1. nieuwe leermiddelen en de digitale ontsluiting daarvan in een leerplatform
 2. experimenten met energie-innovatieprojecten en het leren van elkaar  
 3. experimenten met een flexibeler invulling van het kwalificatiedossier. Zo kan snel worden ingespeeld op de veranderingen die gepaard gaan met de energietransitie
 4. een gedeelde klimaat- en energieagenda voor mbo en vmbo. Vanuit deze agenda kunnen vmbo’s en mbo’s, focus aanbrengen in hun eigen ontwikkelagenda’s.
 5. de ontwikkeling van fysieke infrastructuur (en tech hubs)

Doet u mee?

Veel opleidingscentra doen al mee. Ieder ROC/ AOC is van harte welkom om aan te sluiten. Neemt u hiervoor contact op met Jan Oosting.