Learning Communities

.

Learning communities zijn de motor en landplaats van innovatieve ontwikkelingen. Daarom richten we onze ogen op learning communities, zoals fieldlabs en living labs. Professionals uit onderwijs en onderzoek, bedrijfsleven, overheid en de publiek-private sector werken daarin samen.

Alle professionals in Nederland krijgen te maken met nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Ze verbinden onderzoek, werk, innovatie en leren aan elkaar. Mensen dragen bij aan innovaties, passen ze in de praktijk toe en werken midden in de veranderingen. De onderzoekscall Human capital: learning communities als innovatieversneller richt zich op de ontwikkeling van kennis over de werkzame elementen van learning communities. De praktijk is daarbij een inspiratiebron voor onderzoek. Met de opgedane kennis experimenteren we tegelijkertijd direct in de praktijk.

Een leven lang leren

Een learning community geeft vorm aan een leven lang leren. Instellingen en organisaties werken daarin samen. Die komen uit onderwijs en onderzoek, bedrijfsleven, overheid en de publiek-private sector. Onderzoek, werken, innoveren én leren worden op die manier met elkaar verbonden. Op het gebied van leren zijn learning communities hybride leeromgevingen. Daarin komen formeel en informeel leren samen. Ze bestaan al in verschillende vormen, zoals:

  • centres of Expertise aan de diverse hogescholen;
  • centra voor Innovatief Vakmanschap aan de mbo’s;
  • living labs, fieldlabs en hubs.

Learning communities verbinden de 3 functies van een leven lang leren:

  • voorwaardelijk leren voor een diploma;
  • reactief leren in het werk en;
  • proactief leren om te innoveren.