Wie zijn wij? Human Capital Agenda

Het programmabureau van Human Capital Agenda bestaat uit:

Marsha Wagner

Marsha is programmadirecteur van de Human Capital Agenda van de Topsector Energie en lid van het topsectorenteam Roadmap Human Capital. Zij werkt aan de verbinding tussen onderzoek en innovatie enerzijds met competentieontwikkeling in het onderwijs en het bedrijfsleven anderzijds. Zij stuurt de activiteiten aan vanuit de HCA van de Topsector Energie en vanuit de Roadmap Human Capital richt zij zich op het opzetten van een onderzoeksprogramma naar Learning communities, van een volgsysteem van de verbinding tussen onderzoeks- en innovatieprogramma’s en Learning Communities en opschaling digital learning. Marsha is de vertegenwoordiger van de Topsectoren bij de SER.

David van Petersen

David is coördinator van het HCA-programma van TKI Urban Energy. Met een achtergrond in energiewetenschappen gaf hij als onderwijsassistent voor de Universiteit Utrecht les over duurzame energiesystemen. TKI Urban Energy ziet dat opleiding en learning communities nodig zijn voor een versnelde energietransitie in de gebouwde omgeving. Doordat bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen nauwer samenwerken.

Frans van den Akker

Frans is Program Director bij het ISPT en coördinator van het HCA programma van de TKI E&I, met een achtergrond in onderwijs en innovatie. Het HCA programma van de TKI E&I omvat  een breed palet van capacity building voor zowel professionals als studenten. We maken hierbij gebruik van cursussen, learning communities, serious games  en een nationaal talenten programma. Daarbij zijn we aanwezig in het klaslokaal, online binnen skillslabs en meerdere events per jaar.  

Rietje van Dam-Mieras

Rietje van Dam-Mieras studeerde scheikunde in Utrecht en werkte achtereenvolgens bij de Universiteit Utrecht, de Universiteit Maastricht, de Open Universiteit en de Universiteit Leiden en was visiting professor bij United Nations University. Ze is directielid van de TKI-BBE. Haar aandachtsgebied is duurzame ontwikkeling en innovatie van kennisoverdracht.

Mart van Bracht

Mart van Bracht is directeur van het MMIP 13: ‘Naar een robuust en maatschappelijk gedragen energietransitie’. Binnen het HCA team richt hij zich met name op opleiding, bijscholing en training van systeemintegratie deskundigen cq, professionals met een brede systeemkennis en visie op de energietransitie en energiesysteem. Het gaat hierbij tevens om kennis over zowel technische, economische als sociale aspecten.

Harold Veldkamp

Harold Veldkamp is programmadirecteur van het Topsector Energie doorsnijdende thema digitalisering. Gericht op alle digitale aspecten rond en binnen de energiewereld. Binnen het HCA team werkt hij aan twee aspecten; hoe kan het onderwijs zelf profijt trekken van nieuwe digitaliseringsmogelijkheden en hoe moet het onderwijs zich effectief veranderen om het huidige gat tussen aanbod uit het onderwijs en de vraag uit de arbeidsmarkt te slechten.

Jörg Gigler

Jörg werkt al 25 jaar aan de combinatie van duurzaamheid en innovatie in diverse functies in de energiesector. Als directeur is hij verantwoordelijkheid voor het hele palet aan opties die binnen de missiegedreven innovatieaanpak doorsnijdend van aard zijn, zoals waterstof, groen gas, CCS/CCU en geo-energie. Vanuit die rol ziet Jörg erop toe dat de HCA goed wordt verankerd binnen deze thema’s.

Bob Meijer

Bob Meijer is sinds 2007 actief in de offshore windenergiesector in de ontwikkeling van projecten in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Polen. Sinds 2013 is hij verbonden aan het TKI Wind op Zee, eerst als Programmadirecteur en sinds 2017 als Directeur. Met de grote hoeveelheden windenergie die Nederland gaat opwekken op zee komen er duizenden banen bij. Er dreigt een tekort aan goed gekwalificeerd personeel te ontstaan, daarom is het belangrijk om daar nu op te acteren. Het TKI Wind op Zee werkt samen met de windenergiesector en opleidingsinstellingen aan praktijkgericht onderzoek en het afstemmen van het aanbod in opleidingen op de behoeften van het bedrijfsleven in heel Nederland.