Inspiratiesessies

In de overgang naar een nieuw en duurzaam energiesysteem is de manier waarop we de digitale infrastructuur inrichten belangrijker dan ooit. Waar moet je allemaal rekening mee houden in het snel veranderende energielandschap? Welke mogelijkheden en uitdagingen zijn er voor de energievoorziening? Nemen nieuwe spelers in het energiedomein de rol van traditionele energiebedrijven over? En welke invloed hebben wij hier op?

Veel kennis is al beschikbaar. Nu is het tijd om deze kennis te verwerken in een concrete aanpak. In onze digitalisering webinar-reeks bespreken we diverse onderwerpen. Schrijf je in voor de nieuwsbrief en mis geen enkele inspiratiesessie.

Webinars 2022

1 december 2022: Verdiepingssessie over data governance

In het toekomstige, gedistribueerde energiesysteem wordt de behoefte aan data groter en groter. Overheden, marktpartijen, energieleveranciers, netbeheerders hebben om uiteenlopende redenen een groeiende databehoefte. In deze verdiepingssessie gaan we hier met verschillende experts over in gesprek. En bespreken we wat de acties zijn voor de energiesector en welke stappen we gezamenlijk moeten zetten om een goed werkend, maatschappelijk gedragen datagovernance-model in de praktijk te brengen.

Lees het verslag of bekijk de sessie terug

31 oktober 2022: Verdiepingssessie over cybersecurity: vervolgstappen binnen het breed gedragen programma

CyberSecurity voor Nederland (CS4NL) bundelt de cybersecurity innovatiekracht van alle Topsectoren in Nederland. Het programma pakt cyberveiligheidsvraagstukken op die voortkomen uit grote maatschappelijke transities. Daarvoor organiseert het hiertoe efficiënte ketens van samenwerking. CS4NL was voorheen Het Breedgedragen Programma Cybersecurity. CS4NL richt zich op het bevorderen van cybersecuritykennis en -innovatie door het bundelen van vraag én aanbod op specifieke vraagstukken, het organiseren van een ecosysteem langs de hele valorisatieketen en het vrijmaken van nieuwe financiële middelen uit bestaande innovatie-instrumenten. Tijdens de verdiepingssessie worden de vervolgstappen binnen CS4NL besproken.

Lees het verslag of bekijk de sessie terug

29 september 2022: Verdiepingssessie over referentiearchitectuur: bouwstenen voor de nieuwe Referentie-architectuur

Een referentiearchitectuur kan een efficiënte integratie van digitale innovaties bevorderen en een belangrijke rol spelen in het versnellen van de energietransitie. Adviesbureau Baringa heeft de afgelopen maanden een uitgebreid onderzoek gedaan naar de voorwaarden en bouwstenen voor een referentie-architectuur voor de Nederlandse energie-infrastructuur. Marcel Volkerts, directeur van Baringa Partners, presenteert tijdens deze verdiepingssessie de nieuwste inzichten en aanbevelingen.

Lees het verslag of bekijk de sessie terug

30 juni 2022: Inspiratiesessie over datagovernance: de kluwen ontrafeld?

In het decentrale en ‘smart’ energiesysteem van de toekomst speelt data en de uitwisseling ervan een fundamentele rol. Zonder data geen duurzaam energiesysteem. Verschillende spelers in het energiesysteem hebben echter verschillende belangen en behoeften. Dat kan een belemmering zijn. Hoe komen we tot een duidelijke en aanvaardbare data-governance structuur?

Lees het verslag of bekijk de sessie terug

31 mei 2022: Inspiratiesessie over cybersecurity: wie is de zwakste schakel?

In het energiesysteem van de toekomst speelt digitalisering een cruciale rol. Zonder digitalisering geen gedistribueerd, ‘smart’ en duurzaam energiesysteem. Maar door de veelheid van spelers en de toenemende complexiteit ontstaan nieuwe veiligheidsrisico’s. Hoe zorgen we voor een inherent veilig energiesysteem?

Lees het verslag of bekijk de sessie terug

28 april 2022: Inspiratiesessie over referentie-architectuur: blijven we programmeren op de mm²?

Steeds meer partijen in Nederland werken hard aan allerlei smart oplossingen voor energievraagstukken. Dat doen ze op het niveau van de individuele woning, voor gehele regionale industrieclusters of op nationaal systeemniveau. Op welke schaal dan ook, die oplossingen zijn allemaal digitaal verbonden aan ons energiesysteem.

Lees het verslag of bekijk de sessie terug

 

De webinars uit 2021 zijn terug te vinden in de kennisbank.