Green Dragon Lake

China wil de komende jaren haar aandacht richten op het duurzaam maken van zijn steden. Ze moeten groener worden, minder vervuilend zijn en toch economisch, politiek, cultureel en sociaal progressie maken. China heeft hier alle belang bij gezien de groei van de huidige bevolking. Tot op heden heeft de focus gelegen op economische groei, maar het is nodig dat de aandacht nu uitgaat naar volksgezondheid, voedselproductie en afname van CO2-uitstoot.

De Chinese president Xi Jinping heeft eerder al zijn interesse getoond in de Nederlandse technologie en kennis om China te ondersteunen naar deze groene omslag. Om de groei van mega-steden om te buigen, zijn inmiddels stappen gezet om de economie groener te maken met het terugdringen van luchtverontreiniging en inzet van hernieuwbare energiebronnen.

De samenwerking tussen de 2 landen heeft grote mogelijkheden omdat Nederland een van de meest productieve en innovatieve voedings- en landbouweconomieën ter wereld is en landbouwomgeving belangrijk is voor China. Daarnaast staat Nederland bekend om duurzame oplossingen en watermanagement.

Ontwikkeling Green Dragon Lake

Ontwikkelingsmaatschappij China Development Oriënt (CDO) gaat een gebied van 122 km2 aan de zuid – west grens van Beijing ontwikkelen tot een groen, zelfvoorzienend en energieneutraal gebied: Green Dragon Lake (GDL). Met de toekomstige uitbreiding van Beijing in gedachten heeft GDL de potentie om de groene en gezonde omgeving te worden, waar mensen leven, werken, recreëren en waar voedsel wordt geproduceerd, verwerkt en gedistribueerd.

Randstad als voorbeeld

De delta-metropolis, zoals de Randstad wordt genoemd, geldt als voorbeeld voor de omgeving van Beijing. Vier grote steden liggen om het groene hart. Dat is precies wat GDL voor Beijing moet gaan vormen. De lessen voor Beijing en GDL zijn onder meer:

 1. Behoud van groen gebied is van vitaal belang voor de gezondheid, landbouw, ontspanning, luchtkwaliteit, wateropslag en duurzame energie.
 2. Een integrale benadering biedt mogelijkheden om de balans te vinden tussen sociale en economische relaties.
 3. Overheid moet de regie houden om de balans in het gebied te behouden.
 4. Opkomst van de compacte stad: alle diensten worden geboden en de woongebieden er direct omheen voorzien in snelle verbindingen met de stad.
 5. Aanwezigheid van sport, gezondheidszorg, onderwijs en andere faciliteiten is belangrijk voor dagelijks gebruik en biedt de bevolking de mogelijkheid zich te identificeren met haar directe woonomgeving. Plaatsen moeten identiteit bieden: hierdoor wordt het sociaal kapitaal op waarde geschat.
 6. Slim en groen gebruik van openbare ruimte draagt bij aan leefbaarheid.

Conceptuele strategie

Geologisch gezien biedt Green Dragon Lake vele mogelijkheden, maar het gebied is ook kwetsbaar vanwege de hevige regenval en de snelle waterafvoer.

In juli 2015 heeft een Chinees-Nederlands team samengewerkt aan de eerste stappen van een conceptuele strategie voor een ‘meer dan duurzame’ ontwikkeling van GDL. De eerste stap is implementatie van technologie gericht op (her)gebruik energie en terugdringing van de luchtverontreiniging. Bij dit proces zijn alle 9 Top Sectoren betrokken.

Er is gekozen voor een geïntegreerde aanpak waar landbouw, onderzoek, onderwijs, werk, wonen, groen, ontspanning en toerisme samenkomen en elkaar versterken. Ecologische, economische, culturele en sociale waarden moeten met elkaar in harmonie zijn. Hierdoor ontstaat een nieuw stedelijk concept.

 • Oude gebouwen, fabrieken en huizen worden omgebouwd tot moderne woningen.
 • Zelfvoorzienend zijn is belangrijk voor de afname van verkeersopstoppingen, luchtverontreiniging en belasting van het watersysteem.
 • Het spons-stad principe wordt toegepast: water wordt opgeslagen om te gebruiken voor landbouw en drinkwater, waardoor overstromingsrisico’s afnemen.
 • Groene zones en ecosysteem zorgen voor schone lucht.
 • Landbouw en tuinbouw van een nieuwe generatie plus voedselproductie en logistieke verspreiding worden het handelsmerk van GDL.
 • Afval bestaat niet, maar is een bron van energie door gesloten systemen van o.a. grijswatersystemen voor landbouw.
 • CO2-overschot wordt toegepast voor de verwarming van kassen en huizen.
 • De opslag van zonne-energie in verlaten mijnen, condensatie-collectoren voor de opvang van regenwater, energie-producerende huizen, klimaatneutrale landbouw en veeteelt: het zijn allemaal mogelijkheden voor GDL.
 • Hernieuwbare energiebronnen zorgen er met Smart Grid-toepassingen voor dat energie daar komt waar die nodig is.

Het resultaat van dit alles? Beijing wordt schoner.

GDL moet een voorbeeld zijn van hoe bronnen optimaal kunnen worden ingezet om klimaatverandering tegen te gaan. In die zin geldt GDL als een proeftuin voor China en kan het als magneet werken voor zakenmensen en studenten vanuit de hele wereld.

 Nederlandse inbreng

De inbreng van de Nederlandse expertise is complementair aan urbane planning, innovatie en technologie. Nederlandse adviesbureaus en overheidsorganisaties werken samen om de conceptuele strategie voor GDL te versterken. De eerste studies naar bijvoorbeeld landbouw, food, energie en logistiek van de strategie zijn al uitgevoerd. Er zijn overeenkomsten getekend tussen CDB-Orient Development Investment Co, Ltd en verschillende Nederlandse bedrijven en organisaties. Deze conceptuele strategie kan gezien worden als de eerste stap in de ontwikkeling van dit gebied.