Kennis

Topteam en Horizon 2020

De ambitie van het Topteam is een zo hoog mogelijke Nederlandse participatie in Horizon 2020 te realiseren. Door invloed uit te oefenen op de inrichting van het nieuwe programma wil het Topteam optimale kansen creëren voor Nederlandse innovatieve projecten, zodat Horizon 2020 door Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) en BV Nederland kan worden benut ter versterking van de Nederlandse concurrentiekracht. Het is daarbij nodig dat het programma Horizon 2020 is verbonden met het nationale innovatiebeleid, in het bijzonder de Topsectoren. Op die manier zijn de mogelijkheden voor potentiële Nederlandse deelnemers aan Horizon 2020 het grootst.

Rol TKI’s Topsector Energie

Tijdens de programmavoorstellen voor 2014 onderzoeken de TKI’s de mogelijkheden die Horizon 2020 biedt. Dit geldt in het bijzonder voor activiteiten die voor een brede groep bedrijven en kennisinstellingen interessant zijn. Daarnaast kunnen individuele bedrijven op eigen gelegenheid deelnemen in consortia, zoals ook in het verleden is gebeurd. TKI’s kunnen echter meerwaarde bieden door Nederlandse kennis en kunde aan elkaar te koppelen en daarmee te komen tot krachtige voorstellen. In samenspraak met de TKI’s en het bedrijfsleven zet de Nederlandse overheid zich in om de Europese en Nederlandse belangen te waarborgen bij het vormgeven van Horizon 2020 om zo de kans op Nederlandse participatie in Horizon 2020 te maximaliseren.