Beheer en gebruik van data

.

Data speelt een cruciale rol in nieuwe businessmodellen en marktmechanismen. Niet alleen de traditionele energiegegevens, maar ook data uit andere bronnen zijn waardevol. Denk aan gegevens uit historische leveringsdata, weersinformatie en voorspellende analyses. Data governance omvat bijvoorbeeld de processen, rollen, beleidsregels, standaarden, beveiliging en metrics die zorgen voor een effectief en efficiënt gebruik van gegevens. Op deze manier zorgt data governance voor passend gedrag bij de waardering, creatie, opslag, gebruik, archivering en verwijdering van data.

Hieronder vind je de door het Programma Digitalisering verzamelde kennis over het beheer en gebruik van data in de energietransitie

Kennisuitwisseling

1 december 2022: Verdiepingssessie over data governance

In het toekomstige, gedistribueerde energiesysteem wordt de behoefte aan data groter en groter. Overheden, marktpartijen, energieleveranciers, netbeheerders hebben om uiteenlopende redenen een groeiende databehoefte. In deze verdiepingssessie gaan we hier met verschillende experts over in gesprek. En bespreken we wat de acties zijn voor de energiesector en welke stappen we gezamenlijk moeten zetten om een goed werkend, maatschappelijk gedragen datagovernance-model in de praktijk te brengen.

12 juli 2022 – Video: Beheer en gebruik van data in de energietransitie

Om tot een eerlijk, open en democratisch beheer en gebruik van energiedata te komen, moeten we transparante afspraken maken. Wie mag data verzamelen, hoe lang en met welk doel? Wie is de eigenaar van de data en moet toestemming geven? En hoe zit het met veiligheid en privacy?

30 juni 2022 – Webinar over datagovernance: de kluwen ontrafeld?

In het decentrale en ‘smart’ energiesysteem van de toekomst speelt data en de uitwisseling ervan een fundamentele rol. Zonder data geen duurzaam energiesysteem. Verschillende spelers in het energiesysteem hebben echter verschillende belangen en behoeften. Dat kan een belemmering zijn. Hoe komen we tot een duidelijke en aanvaardbare data-governance structuur? Lees hier het verslag terug of bekijk hieronder de sessie.

16 februari 2022 - Werkconferentie Topsector Energie: lancering digitaliseringsagenda

In sessieronde 2 gingen Arash Aazami en Harold Veldkamp in gesprek over referentiearchitecturen en data governance met Wilbert Prinssen, Directeur bij Technolution Spark en Phase to Phase, en Klaas Hommes, Algemeen Directeur Beheer AfsprakenStelsel (BAS) en Business Developer bij TenneT TSO BV.

Bekijk hier de presentatie  en hieronder de sessie.

16 februari 2022 - Werkconferentie Topsector Energie: lancering digitaliseringsagenda

In sessieronde 3 gingen Arash Aazami en Harold Veldkamp in gesprek over cybersecurity en data governance met Sandor Gaastra, Directeur Generaal Klimaat en Energie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Jaya Baloo, Chief Information Security Officer bij Avast en Gerard van der Hoeven, Executive Director bij iSHARE foundation.

Bekijk hier de presentatie en hieronder de sessie.

7 oktober 2021 -  Webinar: Samen verduurzamen in de industrie: hoe deel je veilig en vertrouwelijk data?

De industrie staat voor een pittige opgave om te verduurzamen. Een van de manieren om dit te doen is data delen en leren van elkaars energiebesparende activiteiten. Maar hoe doe je dat zonder concurrentiegevoelige informatie prijs te geven?

Lees hier het verslag terug of bekijk de sessie.

18 november 2021 - Webinar: Responsible AI & Energy

Nederland stroopt de mouwen op om de energievoorziening te verduurzamen. Artificiële intelligentie (AI) kan hierin een belangrijke rol spelen. In de besluitvorming om een duurzaam en toekomstbestendig energiesysteem op te zetten, maar bijvoorbeeld ook voor efficiënter gebruik van netten en energie. Hoe pak je die kansen op?

Lees hier het verslag terug of bekijk de sessie.

16 september 2021 - Webinar: Smart charging – Waar het begint te schuren

In hoog tempo rollen overheden, netbeheerders en marktpartijen een fijnmazig publiek netwerk van laadpunten uit. Dankzij nieuwe oplossingen voor slim laden kunnen elektrische rijders kiezen voor extra snel, goedkoop en duurzaam. Maar tegen welke prijs? In welke mate staan ze hun persoonlijke data af? Komt de stroomvoorziening in gevaar?

Lees hier het verslag terug of bekijk de sessie.

Publicaties

April 2022 - Een Public Stack voor laadinfrastructuur: aanbevelingen voor gemeenten

Dit onderzoek draait om de vraag hoe gemeenten een laadinfrastructuur kunnen realiseren volgens het Public Stack-model: een model dat pleit voor het ontwerpen en ontwikkelen van technologie op basis van publieke waarden. Het Public Stack-model zet de burger centraal, en reduceert haar niet tot een gebruiker wiens data ongevraagd verzameld wordt of gedrag onbewust beïnvloed wordt. Dit rapport biedt inzicht in wat gemeenten kunnen doen aan hun inkoopbeleid om een Public Stack-laadinfrastructuur te realiseren. Uitgevoerd door Waag.

1 maart 2022 - Elektrische auto’s slim laden en ontladen

In dit kennisdossier licht TKI Urban Energy de mogelijkheden van slim laden van elektrische voertuigen in de gebouwde omgeving. Ook wordt vooruitgekeken naar welke toekomstige innovaties verwacht en gewenst zijn. Uitgevoerd door TKI Urban Energy

November 2021 -  Smart charging synergies: Conflicten en belangen rondom proposities voor slim laden - een verkenning

Het rapport biedt inzicht in de knelpunten rond de digitale en fysieke infrastructuur van het energiesysteem ten behoeve van slim laden. Ook worden aanbevelingen gedaan voor het oplossen van organisatorische knelpunten. Uitgevoerd door NKL Nederland en Enervalis (op verzoek van TKI Urban Energy)

7 september 2021 - De (on)zin van blockchain

In dit kennisdossier behandelt TKI Urban Energy de zin of onzin van blockchain: kan het de energietransitie helpen versnellen of is het niet meer dan een buzzword? Uitgevoerd door TKI Urban Energy

Augustus 2021 - Inrichting van een Carbon Tracking System. Een pilot onderzoek naar de methodologie voor de invulling van een koolstofboekhoudsysteem voor industriële ketens

In deze pilot is door Rebel Group onderzocht hoe uitstoot en herkomst van koolstofstromen in de PET-flesketen gemeten of benaderd kan worden. Het onderzoek richtte zich op haalbaarheid, aansluiting op bestaande initiatieven, complicaties en werking in de praktijk. Aan het pilotonderzoek hebben zes bedrijven deelgenomen die onderdeel zijn van de industriële PET-flesketen. Uitgevoerd door Rebel Group.

Februari 2021 - Een Public Stack voor laadinfrastructuur

In deze studie is onderzoek gedaan naar het vormgeven van een Public Stack voor de laadinfrastructuur. Dat is een laadinfrastructuur waarin alle onderdelen ontworpen zijn vanuit publieke waarden en via democratische processen beïnvloedbaar zijn. De Public Stack is daarmee een hulpmiddel om alternatieve, eerlijke en open toepassingen te onderzoeken en te ontwerpen. Uitgevoerd door Waag.

Februari 2021 - Quickscan relevante projecten en initiatieven voor laadinfrastructuur

In deze QuickScan staat een overzicht van de relevante initiatieven voor een Public Stack voor laadinfrastructuur. Dit document dient als bijlage bij de gelijknamige publicatie en kan gelezen worden als een technische aanvulling op de daarin benoemde initiatieven. Uitgevoerd door Waag.

November 2020 - Longread: Wat is er aan de hand in laadpalenland?

Deze longread is verschenen in het kader van de Public Stack voor laadinfrastructuur. Uitgevoerd door Waag.

14 juli 2020 - Eindrapport Carbon Tracking System - Haalbaarheid monitoring van koolstof in de industriële keten

Rebel heeft de opdracht gekregen een eerste stap te zetten om tot een boekhoudkundig systeem te komen dat de indirecte keteneffecten van CO2 in de industrie in kaart kan brengen. Concreet betekent dit dat de vorm en ontwerpprincipes zijn bepaald voor een voorkeursoplossing van een haalbaar Carbon Tracking System waarbij de vervolgstappen zijn bepaald in de vorm van een pilot. Uitgevoerd door Rebelgroup

Organisaties en platformen

Zie ook