Overige thema's Digitalisering

.

Hieronder vind je publicaties die in samenwerking met de TKI’s tot stand zijn gekomen. Deze studies gaan over de toepassing van digitalisering in de verschillende subsectoren. Daarnaast vind je de door het Programma Digitalisering verzamelde kennis over overige thema’s en ontwikkelingen met betrekking tot digitalisering in het energiedomein.

Kennisuitwisseling

7 oktober 2022 – Webinar Light + Building

Tijdens dit webinar worden de nieuwste innovaties geïntegreerde oplossingen op het gebied van digitalisatie,  energie-efficiency, charging managment, e-Infrastructure, smart building + grids, digital planning, security en analyse + predictive maintenance en light en design, besproken. Programmamanager Digitalisering Topsector Energie, Claire Groosman, sluit aan bij de paneldiscussie waarin besproken wordt wat de getoonde innovaties betekenen in de dagelijkse praktijk.

10 mei 2022 – Digitalisering in het energiedomein

De energietransitie naar een duurzame samenleving vraagt om een enorme inspanning waarin digitalisering een fundamentele rol speelt. Door de energietransitie komen er zulke grote veranderingen op ons af die niet zonder inzet van ICT gerealiseerd kunnen worden. De toepassing van digitale technologieën creëert verbeteringen op wat toch al gedaan wordt, maar ook volstrekt nieuwe mogelijkheden. Enerzijds brengt dit voordelen met zich mee, anderzijds zijn er ook maatschappelijke, institutionele en ethische consequenties.

25 oktober 2021 - Terugblik webinar Groen Herstel: Het belang van digitalisering voor systeemintegratie

Al onze fossiele brandstoffen moeten zo snel mogelijk vervangen worden door wind- en zonnestroom of duurzame warmtebronnen. Een uitdaging op zich, maar de productie en het verbruik daarvan zijn ook nog eens afhankelijk van weersomstandigheden en de seizoenen. Hoe vangen we dat op? Systeemintegratie is de tolk tussen de verschillende factoren en spelers die ervoor zorgt dat ze samen functioneren als één energiesysteem.

Publicaties

Februari 2023 – Handreiking Slimme Energiesystemen

De Handreiking Slimme Energiesystemen helpt energiecoöperaties, bedrijventerreinen en gemeenten die aan de slag willen met slimme oplossingen voor flexibiliteit op het elektriciteitsnet. Van een lokaal energiemanagementplatform tot slimme laadpleinen; al deze IT-oplossingen maken het energiesysteem flexibeler zonder enorme fysieke ingrepen te hoeven doen. De handreiking geeft inzicht in welke oplossingen er zijn en ook hoe je dat als gemeente, bedrijventerrein of energiecoöperatie slim kunt organiseren. Uitgevoerd door: Rebel Group.

22 september 2022 – Netwerkevenement verslagen ronde tafel sessies

Ligt het grootste risico op het gebied van cybersecurity in het energiedomein bij consumenten? Hoe kom je tot een referentiearchitectuur voor de Nederlandse energie-infrastructuur? Wat is de rol van data binnen de sociale energietransitie? Tijdens het netwerkevenement op 22 september zijn deze vragen en 5 andere vragen over referentiearchitectuur, cybersecurity en data governance besproken.

november 2021 - Digitaliseringsagenda: Energie en Digitalisering meer dan de som der delen

De Digitaliseringsagenda biedt handvatten voor te vormen beleid, te ontwikkelen regelingen, subsidies, financieringen en andere vormen van ondersteuning voor innovators in de kennissector, het bedrijfsleven en de overheid. Uitgevoerd door: Arash Aazami - Kamangir

juni 2017 - Digitaliseringsagenda: Digitalisering in het energielandschap

Het agenderingsdocument biedt een eerste overzicht van de criteria, de mogelijkheden, kansen en barrières die kunnen worden onderscheiden bij de onvermijdelijke digitalisering van het energiesysteem. Hierbij zijn de elementen benoemd waarvan de auteurs geloven dat die gehanteerd dienen te worden op de route naar een nieuw, duurzaam, effectief en betaalbaar energiesysteem. Uitgevoerd door: Arash Aazami - Kamangir, John Post – TKI Energie

Organisaties en platformen

Zie ook

Manifest duurzame Digitalisering

Om Nederland koploper duurzame digitalisering te maken moet er snel een integrale nationale aanpak komen. Duidelijk is dat digitalisering een essentieel onderdeel is van verduurzaming en dat digitalisering ook duurzaam moet zijn. In dit Manifest roept de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering tot actie. Het is nodig om als Nederland kansen te verzilveren, knelpunten weg te nemen en tot een routekaart te komen.