Kennisbank Systeemintegratie

Het programma Systeemintegratie publiceert regelmatig recente ontwikkelingen en/of kennis opgedaan uit innovatieprojecten, kennisdossiers, artikelen en andere publicaties.

Programma Systeemintegratie & MMIP13

Algemene informatie over het programma systeemintegratie.

Deelprogramma 1. Kennis voor integrale besluitvorming

Kennisontwikkeling ten behoeve van het gezamenlijk adequaat nemen van besluiten onderbouwd met hoogwaardige kennis en informatie.

Deelprogramma 2. Inclusieve energietransitie

Kennisontwikkeling en methoden die ervoor zorgen dat besluiten rechtvaardig zijn, draagvlak hebben en leiden tot adequate ruimtelijke inpassing.

Deelprogramma 3. Integrale infrastructuur

Onderzoek en ontwikkelingsprogramma’s voor een doelmatig en integraal ontwerp en van kostenefficiënte multi-commodity energie infrastructuur voor veranderende vraag en aanbod en benodigde flexibilisering.

Deelprogramma 4. Flexibele energiemarkten

Onderzoek en kennisontwikkeling ten aanzien van economische aspecten van de energietransitie, zoals verdienmodellen en marktmechanismen voor lage maatschappelijke kosten en de juiste prikkels voor stakeholders.

Deelprogramma 5. Energieopslag en conversie

Onderzoek naar en ontwikkeling technologie voor en en inpassing van van grootschalige opslag en conversie voor het integrale energiesysteem.

Deelprogramma 6. Operationeel management en digitalisering

Onderzoek en innovatie voor het operationeel managen van het energiesysteem met aandacht voor (benodigd) regelmechanismen en onderliggende digitalisatie.

Internationaal

Het programma systeemintegratie voert ook verkenningen uit naar internationale ontwikkelingen en mogelijke samenwerkingen.

Overige thema's

Op deze pagina vind je publicaties over overige thema’s.