Overige thema's

Op deze pagina staan de publicaties over de overige thema’s waar het programma systeemintegratie aan werkt.

 • 2023 Rapport Transform.Hackaton (pdf)
  Van 31 oktober tot en met 2 november 2022 vond Transform.Hackathon plaats. Meer dan 200 invloedrijke voorlopers uit de energietransitie kwamen drie dagen bij elkaar om samen te werken aan baanbrekende concepten en experimenten voor het energiesysteem voor morgen. Het doel van de initiatiefnemers van de Transform.Hackathon was een beweging op gang brengen die met vernieuwende systeemoplossingen komt, die de weg vrij maken naar een duurzaam, toegankelijk en gedistribueerd energiesysteem. In dit rapport worden de inhoudelijke resultaten van de Transform.Hackathon gepresenteerd en wordt er gekeken naar de manier waarop het evenement georganiseerd is.
   
 • 2023 Presentatie Transform.Hackaton (pdf)
  Van 31 oktober tot en met 2 november 2022 vond Transform.Hackathon plaats. Meer dan 200 invloedrijke voorlopers uit de energietransitie kwamen drie dagen bij elkaar om samen te werken aan baanbrekende concepten en experimenten voor het energiesysteem voor morgen. In deze presentatie worden de inhoudelijk resultaten getoond, wordt er ingegaan op het vervolgtraject en worden de methode van de Transform.Hackathon geëvalueerd.
   
 • 2021 Rapportage Learning Communities Systeemintegratie (pdf) - Vanuit de programma’s Systeemintegratie en Human Capital hebben drie hogescholen en een technische universiteit intensief samengewerkt om te komen tot een gemeenschappelijk beeld en opzet voor learning communities (LC’s) op het gebied van systeemintegratie, die een bijdrage kunnen leveren aan het Human Capital vraagstuk.
  Partners: Hanzehogeschool Groningen, Centre Of Expertise EnTranCe, Hogeschool van Arnhem-Nijmegen (HAN), Hogeschool van Amsterdam (HvA), Technische Universiteit Delft (TUD)