Lopende projecten waterstofprojecten

   

Ontwikkelen en testen
Smart Alkaline Elektrolyser 2.0
voor productie van waterstof

HYPSENS:
Kosten-efficiënte sensor voor het meten
van verontreinigingen in waterstof

PEM-elektrolyser systeemoptimalisatie
inclusief nabehandeling

MIrACEL:
Minder Iridium door ALD-Coatings
in ElektroLyse

Greencode
Innovatief en industrieel toepasbaar model
voor turbulente verbranding van waterstof

EHLAS:
Economic Hydrogen
Liquefaction And Storage

EHLAS:
Economic Hydrogen
Liquefaction And Storage

HERO:
Nauwkeurige ultrasone H2 flowmeter voor
openbare H2-laadinfrastructuur

OMDinH2:
Optical Monitoring Devices
Integrated H2 Systems

HERSO: Stack- en systeemontwikkeling
van efficiënte en robuuste Solid Oxide
Elektrolysers voor waterstofproductie
onder verhoogde druk

H2Flex: De ontwikkeling van een
prototype waterstofturbinebrander

12 H2-26 SHPLES:
Smart Hydrogen Powered Local
Energy Systems

H2-27 Battolyser