Tools voor maatschappelijk verantwoord innoveren met energie

Wilt u zelf maatschappelijk verantwoord innoveren met energie? U vindt hier bruikbare tools die zich al in de praktijk bewezen hebben in MVI-Energie-projecten.

  Tool
  De Duurzame VvE | Quick guide
 

Op welke momenten verduurzaam je als VvE-bestuur je gebouw? Wat zijn valkuilen, wie betrek je en hoe pak je het aan? Het praktische stappenplan gaat in op de sociale, juridische en economische kanten van verduurzamen.

 • Praktisch stappenplan om woningen te verduurzamen
 • Voor: Verenigingen van Eigenaren (bestuur VvE’s), gebouwbeheerders, woningcorporaties.
  Effectieve aanpak energiearmoede | Toolkit

 

Je wilt dat huishoudens minder energie gaan verbruiken. De energierekening drukt onevenredig zwaar op de vaste lasten van huishoudens. Soms kunnen ze de energierekening moeilijk betalen. Dat noemen we energiearmoede. Maar wanneer gaan huishoudens echt energie besparen? Vind hun intrinsieke motivatie. Je krijgt tips voor een goed projectplan en handige middelen die je kunt inzetten. Deze toolkit is behalve praktisch ook zeer compleet. De kit helpt gemeenten en energiecoaches van a tot z bij het oplossen of verkleinen van energiearmoede.

 • Set tools voor oplossen van energiearmoede.
 • Voor: gemeenten, energiecoaches, woningbouwcorporaties, maatschappelijk werkers, sociale diensten.
  De Stemgever | Bouwstenen voor duurzame renovatie van woningen en wijken

Betrokken en actieve bewoners zijn onmisbaar bij de renovatie en verduurzaming van buurten. Gaat je met een renovatie of verduurzamingsklus aan de slag? Dan doe je er goed aan om bewoners al in het stadium van een voorgenomen renovatie te betrekken. De Stemgever is een toolkit die je bouwstenen geeft voor de aanpak, specifiek in buurten met sociale woningbouw.

 • Voor: woningcorporaties, gemeenten 
 • Download: De Stemgever (pdf)
  Duurzame energiemaatregelen op bedrijventerreinen | Snelstartgids (pdf)

Hoe bespaar je energie op een bedrijventerrein produceer je duurzame energie? Deze snelstartgids leidt je als lokale trekker van een energie-initiatief stap voor stap door dit proces. De op het bedrijventerrein gevestigde ondernemer staat hierbij centraal. Samen met ondernemers ga je aan de slag. U doet dat door goed naar de andere ondernemers te luisteren. U benadert andere ondernemer met die argumenten die passen bij zijn opvattingen. Daarmee komt een energiepositief bedrijventerrein in zicht.

 • Voor: parkmanagers van bedrijventerrein en/of ondernemers, projectmanagers die energiebesparing op een bedrijventerrein willen realiseren.

  Gedrag als Derde Succes Factor (3SFO) | Training, masterclass en kennisproducten

Geld en techniek zijn niet de enige succesfactoren voor de transitie naar een energieneutrale gebouwde woonomgeving. Er is een derde succesfactor: het gedrag van kopers, huurders en van partijen in de bouwsector. Wilt u de toepassing van energiereducerende concepten in de bestaande woningbouw versnellen? U doet dat met de 3SFO-tools die hun oorsprong vinden in de gedrags-, maatschappij-, en organisatiewetenschappen.

 • Gedragstools voor de transitie naar een energieneutrale woonomgeving
 • Voor: gemeenten, woningcorporaties, bouw- en installatiebedrijven, aannemers, projectontwikkelaars en leveranciers van technische oplossingen.
  Eindrapportage Project Beïnvloeding Gezinsspraak (pdf)
 

Belangrijkste inzichten die uit dit kwalitatief onderzoek volgen zijn dat gezinnen die overgaan tot energiebesparende maatregelen aan hun woning, zoals isolatie en zonnepanelen, dat zelden doen uit duurzaamheidsoverwegingen. Als het dan toch zover komt, dan nemen mannen de beslissing, maar ook het uitzoekwerk wordt door mannen gedaan waarbij hij vooral let op technische specificaties. De installateurs en leveranciers richten zich op de man. Echter, vrouwen hebben wel een doorslaggevende rol in het proces. Voor mannen zijn zaken als gemak meestal doorslaggevend; voor vrouwen is dat een gezond binnenklimaat. Samen brachten de partners een ‘ladder van besluitvorming’ in kaart, waarin de verschillende beslissingsfasen van gezinnen in beeld komen, van oriënteren en activeren tot financieren. Op basis daarvan stellen de onderzoekers een aantal concrete aanpakken ‘Beïnvloeding Gezinspraak’ voor.

 • De eigenaren van deze woningen blijken maar moeilijk te verleiden tot een investeringsbeslissing voor energiebesparende/energie- opwekkende maatregelen. Oorzaak is onder meer dat overheidsinstrumenten zich te specifiek richten op de energieopgave en niet op de combinatie met woningonderhoud en -verbetering. Wageningen University, Nyenrode Business Universiteit, maatschappelijk initiatief Buurkracht en energiecoöperatie Hoom onderzochten hoe besluitvorming rondom energiebesparende maatregelen en duurzame opwek plaatsvindt in gezinnen.
 • In het e-magazine Gezinspraak, hoe gezinnen besluiten over energiebesparing is meer te lezen over de conclusies en hoe deze in de praktijk te gebruiken.
  Project Eensgezind EnergieNeutraal (EEN)
 

Wat maakt in een lokale gemeenschap dat mensen deelnemen aan projecten om tot energieneutrale maatregelen te komen? Hoe zien de sociale netwerken van deze samenwerkingsverbanden eruit en wat kunnen we daaruit opmaken wat wel of niet succesvol bijdraagt aan het eindresultaat? Inzichten op deze vlakken kunnen helpen om de groei van een energiecorporatie van burgers te versnellen. De onderzoekers van de RUG haakten aan bij 13 energie-initiatieven waar een groep bewoners was gevormd en deze een plan had gemaakt om in 10 jaar energieneutraal te worden. Het project levert een 10 stappenplan van SEN (Stichting Energie Neutraal), waarbij succesfactoren zijn opgenomen die ervoor zorgen dat mensen toetreden tot een energiecoöperatie in wording. Ook zijn er zijn handreikingen ontwikkeld hoe hiermee om te gaan en er is een Quick Fit checklist gemaakt voor technologische oplossingen.

  Green Wedge

Inkopers van technologieën zoals warmtepompen zijn vaak niet op de hoogte van nieuwe, duurzame mogelijkheden. Verkopers doen aan zelfcensuur. Waarom ze dat doen en hoe je dat kunt veranderen? Met behulp van inzichten uit de sociaal-psychologie in een workshop verbeteren de leveranciers hun verkoopgesprekken, waarbij ze zich bewust worden van veel biases. De psychologie achter besluitvorming kan leveranciers helpen bij het voeren van effectieve klantgesprekken voor hun duurzame technologie.

 • U leest meer over de 9 inzichten op de website van Greenwedge.U kunt daar ook het onderzoeksrapport en de workshopmaterialen downloaden.
 • Meer informatie vindt u ook in de film over dit project en een artikel.