Missie Circulaire Economie

In 2050 is in Nederland een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie gerealiseerd. Dat wil zeggen dat in het economisch systeem zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen, waarbij het behoud van natuurlijk kapitaal als uitgangspunt wordt genomen. Daartoe worden grondstoffen optimaal ingezet en (her-)gebruikt, zonder risico’s voor gezondheid en milieu, en worden primaire grondstoffen, voor zover deze nodig zijn, op duurzame wijze gewonnen.

Meer weten?