Missie Gebouwde omgeving

De opgave van de energietransitie in de gebouwde omgeving stelt hoge eisen aan het innovatievermogen van de economie en samenleving. Er zijn technologische innovaties nodig voor het verduurzamen van een grote diversiteit aan gebouwen, voor het balanceren van energiestromen, voor een betaalbaar en aantrekkelijk aardgasvrij alternatief voor gebouw- en woningeigenaren, en voor productiemethodes waarmee renovaties op grote schaal bereikt kunnen worden.

Maar er zijn ook niet-technologische oplossingen nodig, zoals hoe de acceptatie en betrokkenheid van burgers en bedrijven voor de verandering in het energiesysteem kan worden verzekerd.

4 van de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s) gaan over thema’s rond de gebouwde omgeving:

Ook ontwikkelingen vanuit andere sectoren hebben invloed op de opgave voor de gebouwde omgeving. Bijvoorbeeld mobiliteit, duurzame elektriciteitsopwekking en het benutten van restwarmte uit de industrie.

Wilt u meer informatie over de MMIP’s voor de CO2-vrije gebouwde omgeving? Kijk dan bij TKI Urban Energy en TKI Bouw en Techniek

Meer weten?