Regionale energietransitie

'Regionale energietransitie, een maatschappelijke opgave.'

Houdt u zich bezig met onderzoek naar een van onderstaande thema’s?

  1. De rol van de regionale overheden in het algemeen en die van de provincies in de regionale energietransitie in het bijzonder.
  2. Strategieën voor participatie en communicatie bij de regionale energietransitie.
  3. De regionale energietransitie als systemische verandering: koppeling aan andere maatschappelijke opgaven.
  4. Kennis- en leeragenda voor de regionale energietransitie.

We verwijzen u hiervoor naar het NWO-programma: Maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie (MARET). Dit zijn de gehonoreerde MARET projecten. Het doel van het programma is het genereren van wetenschappelijk vernieuwende kennis en inzichten rond regionale, maatschappelijke vraagstukken van de energietransitie om daarmee het beleid en de uitvoeringskracht van regionale overheden te versterken.

MARET programma en het programma Verantwoord Innoveren: Ontwerpen voor publieke waarden in een digitale wereld. Het startte in 2019 en loopt tot en met 2023. Het totaal beschikbare budget is € 2,5 miljoen.

MVI-E was aanjager van deze matchmaking tussen gedeputeerden en kennisinstellingen, dat leidde tot MARET. Het verkende in 2018 met het programma ‘MVI-Brigade’ de meerwaarde om meer kennis en inzichten te ontwikkelen over maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie en deze te implementeren in beleid en praktijk.

Mens- en maatschappijwetenschappers kunnen een nuttige bijdrage leveren in de aansluiting bij de leefwereld van mensen en bedrijven. Het gaat om duurzame, lokale energie-initiatieven, waarbij burgers, bedrijven en andere organisaties zelf energie besparen en/of produceren. De laatste jaren stijgen dit soort initiatieven in een rap tempo en de impact neemt toe. Daarnaast spelen maatschappelijke krachten en belangen in de regio een steeds belangrijkere rol bij de energietransitie.