Alliander zoekt oplossingen om de invoeding van groen gas te verhogen

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
Alliander zoekt oplossingen om de invoeding van groen gas te verhogen

Door de versnelling in de energietransitie neemt de productie van groen gas toe. Zoveel zelfs dat er in de zomermaanden soms meer gas geproduceerd dan gebruikt wordt. Hierdoor ontstaat een overaanbod van groen gas in lokale gasnetten. Voor mensen met een oplossing voor dit probleem heeft Alliander een Innovatie challenge opgezet.

Omdat we gas voor een groot deel gebruiken voor het verwarmen van woningen en gebouwen nemen we in Nederland in de winter aanzienlijk meer gas af dan in de zomer. Groen gas wordt geïnjecteerd in het aardgasnet en als dat meer is dan in hetzelfde net wordt afgenomen kan de druk in het net oplopen tot onacceptabele niveaus. Groen gas producenten werken met een continu biologisch proces, voor hen is het heel lastig om de productie bij te stellen aan de hand van de vraag. In de winter is de vraag naar gas hoog genoeg, maar juist de lage vraag naar gas in de zomermaanden zorgt er soms voor dat niet alle groene gas kan worden ingevoerd in het aardgasnet. Hierdoor kunnen producenten niet altijd de hoeveelheid groen gas produceren die zij willen.

Alliander is daarom op zoek naar oplossingen om het overschot aan groen gas in de zomer kwijt te kunnen op het bestaande gasnet. Daarom daagt Alliander ondernemers, uitvinders en vernieuwers uit met innovatieve oplossingen te komen. Deze zogenoemde ‘innovatie challenge’ hebben ze gepubliceerd op het platform Starthubs, waarop duizenden startups, scale-ups en mkb-bedrijven meedenken over uitdagingen van bedrijven. Deze challenge is een kans voor knappe koppen om mee te denken met één van de grootste maatschappelijke uitdagingen van dit moment: de energietransitie.

Tot 19 september 2022 hebben deelnemers de gelegenheid hun ideeën in te zenden. Daarna buigt een expertteam van Alliander zich over de inzendingen om een winnaar te kiezen. Met de winnende partij worden afspraken gemaakt over een pilotproject.

Meer weten? Klik hier voor een uitgebreide toelichting op de innovatie challenge groen gas.