Ambitieus coalitieakkoord vol energie en klimaat

Nieuwsbericht |
TKI Biobased Economy
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
Digitalisering
Human Capital Agenda
Internationale export en kennisagenda
Maatschappelijk verantwoord innoveren energie
Systeemintegratie
Financieringsloket
Topsector Algemeen
|
Presentatie coalitieakkoord

De Topsector Energie is blij met het coalitieakkoord zoals dat op 15 december is gepresenteerd. De coalitie legt hierin zeer veel nadruk op de noodzaak om klimaatverandering tegen te gaan en de energietransitie te ondersteunen. Daarbij wordt verder gebouwd om de weg die met het Klimaatakkoord onder eerdere kabinetten is ingezet en wordt ook door het komende kabinet de kracht van Topsectoren benut!

 Manon Janssen, boegbeeld Topsector Energie: “Ik zie op vele plekken in het akkoord onderwerpen terugkomen waar wij met onze samenwerkingspartners dagelijks aan werken. Van de aandacht voor de arbeidsmarktontwikkeling tot een continuering van het missiegedreven innoveren. Niet eerder was een coalitieakkoord zo expliciet en ambitieus op de onderwerpen energie en klimaat. En met een flinke zak extra geld in het transitiefonds kan ook daadwerkelijk de schop in de grond! Daarbij is innovatie nog steeds aan de orde van de dag’.

Het coalitieakkoord geeft expliciet aan dat het topsectorenbeleid en het groeifonds gecontinueerd moeten worden en dat de innovaties zich moeten richten op de grote maatschappelijke thema’s van Klimaat & Energie, Digitalisering & Sleuteltechnologieën en Circulaire Economie. Zoals ook de Topsector Energie voorstaat, wordt de nauwe samenwerking met de landen om ons heen gezocht. Met een grotere aandacht voor de inzet en potentie van kernenergie, zal ook daar onderzoek en innovatie van belang blijven.

De topsector kijkt ernaar uit de nieuwe bewindspersonen te ontmoeten en samen vorm te geven aan de innovatieve programmering.

Informateurs overhandigen eindverslag en coalitieakkoord | Tweede Kamer der Staten-Generaal